Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 18
 İndirme 2
Türkçe Öğretmenlerinin Görsel Okuma Becerisine İlişkin Düşünceleri
2022
Dergi:  
Kastamonu Education Journal
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin görsel okuma becerisine ilişkin düşüncelerini belirlemektir. Çalışma betimsel bir çalışma olup tarama yöntemine göre tasarlanmıştır. Araştırma grubunu Trabzon il merkezinde MEB’e bağlı ortaokullarda görev yapmakta olan 10 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafında hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, Türkçe öğretmenlerinin görsel okumaya yönelik çağrışımlarının görülen bir şeyi yorumlama ve ilgili soruları anlama ve ifade etme olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin görsel okuma çalışmalarında en çok kullandıkları materyalin ders kitabı olduğu belirlenmiştir. Ders kitabını kullanma sebeplerinin ise ellerinde hazır olması, ek bir hazırlık gerektirmemesi olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin genellikle ders kitabında karşılarına çıktığında görsel okuma etkinlikleri yaptıkları belirlenmiştir. Öğretmenlere göre görsel okuma en çok öğrencilerin yorumlama becerisini geliştirmektedir. Çoğunlukla dikkat eksikliği ve okuma alışkanlığının olmamasından dolayı öğrencilerin görsel okuma etkinliklerinde problem yaşadığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin görsel okuma çalışmalarına yönelik ölçme değerlendirme sürecinde açık uçlu ve çoktan seçmeli soruları tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin çoğunun ders kitaplarındaki görsel okuma etkinliklerini yetersiz buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Görsel okuma öğrencilere daha eğlenceli, zevkli ve kolay gelirken yazılı bir metni okuma daha sıkıcı gelmektedir. Bunların da öğretmenlerin sınıf içi tercihlerini etkilediğini göstermektedir. Öğretmenlerin teknoloji ile görsel okumanın iç içe ve paralel bir gelişme gösterdiğini düşündüğü belirlenmiştir. Görsel okuma çalışmalarının derste sıkıcılığı ortadan kaldırdığı, öğrencileri derse motive ettiği, dersi zenginleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin bir kısmının ise görsel okumanın sınav haricinde bir önemi olmadığı yönünde algıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuçlardan hareketle özellikle öğretmenlerin görsel okumaya yönelik eğitimlere ihtiyaç duyduğu ve bu sebeple de hizmet içi kurslarla öğretmenlere görsel okuma becerisine yönelik eğitimler verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

An Evaluation On Turkish Language Teachers' Views About Visual Reading
2022
Yazar:  
Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Kastamonu Education Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.852
Atıf : 19.972
2023 Impact/Etki : 0.067
Kastamonu Education Journal