Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 4
 İndirme 10
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Becerisi Etkinliklerinin Yaratıcı Okuma Aşamaları Bağlamında Değerlendirilmesi
2022
Dergi:  
Turkish Studies Educational Sciences
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma, ortaokul Türkçe ders kitaplarında okuma becerisi etkinliklerini yaratıcı okuma aşamaları bağlamında incelemeyi amaçlayan nitel bir çalışmadır. Çalışmayla ders kitaplarındaki etkinliklerin yaratıcı okumanın aşamalarına erişi düzeyi sıralanarak belirlenmiştir. Yaratıcı okumanın aşamaları alanyazında tanılayacı aşama, kişisel yorum, eleştirel okuma ve yaratıcı okuma olarak sıralanır ve bu aşamalar bilişsel beceri düzeyi olarak kademelendirilmiştir. Çalışmada incelenen Türkçe ders kitapları 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanan ders kitaplarıdır. Bu ders kitaplarının seçilmesinde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmış ve araştırmacının aktif ders anlatırken kullandığı kitaplar olması ölçüt olarak belirlenmiştir. Ders kitaplarındaki etkinliklere ilişkin veriler, doküman incelemesi yöntemiyle toplanmış ve verilerin çözümlenmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen yaratıcı okumanın aşamalarına erişi düzeyini belirlemek üzere “Yaratıcı Okuma Aşamaları Değerlendirme Anahtarı” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 428 etkinlik, Ada (1987) tarafından belirlenen yaratıcı okumanın dört aşaması temelinde incelenmiştir. Sonuçta, etkinlerin yaratıcı okumanın alt düzey düşünme becerilerinin kullanıldığı tanılayıcı aşama ile kişisel yorum aşamasında çoğaldığı, yaratıcı okumanın üst düzey düşünme becerilerinin kullanıldığı eleştirel analiz aşaması ve yaratıcı okuma aşamasında azaldığı belirlenmiştir. Bu durum etkinliklerin öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini sistematik bir yolla geliştirme özelliğinden yoksun olduğunun kanıtı niteliğindedir. Bu nedenle Türkçe derslerinde okuma becerisi etkinliklerinin yaratıcı okumaya uygun biçime getirilmesi hem okuma becerisinin gelişimi ve hem de geleceğin okuru olan bireylerin yetiştirilmesi için önemlidir.

Anahtar Kelimeler:

Evaluation Of The Reading Skills Activities In High School Turkish Lesson Books In The Context Of Creative Reading Stages
2022
Yazar:  
Özet:

This study is a qualified study aimed at studying the reading skills activities in the middle school Turkish curriculum in the context of creative reading stages. The level of access to the stages of creative reading of the activities in the lesson books is determined by the study. The stages of creative reading are classified in the field as recognizable stages, personal comments, critical reading and creative reading, and these stages are gradually classified as the level of cognitive skills. The Turkish curriculum books studied in the study are curriculum books approved by the Ministry of National Education in the 2021-2022 educational year. In the selection of these curricula books, the method of measurement sampling was used and it was determined as the method that the researcher used books when describing the active course. The data on the activities in the curricula books were collected through the method of document review and used the "Creative Reading Stages Assessment Key" to determine the level of access to the stages of creative reading developed by researchers in the analysis of the data. The study found that 428 events were studied on the basis of the four stages of creative reading determined by Island (1987) . After all, the effects have been determined to multiply in the recognizing phase in which creative reading uses low-level thinking skills and in the personal comment phase, in the critical analysis phase in which creative reading uses high-level thinking skills and in the creative reading phase. This situation is a proof that activities lack the ability of students to develop their critical and creative thinking skills in a systematic way. Therefore, bringing reading skills activities in Turkish lessons to a creative reading format is important for both the development of reading skills and the training of individuals who are the future readers.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Turkish Studies Educational Sciences

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 702
Atıf : 657
2022 Impact/Etki : 1.398
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
128/232

Turkish Studies Educational Sciences