Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 25
 İndirme 7
Molla Halil Es-siirdî'nin Sünnet/hadis ile İlgili Görüşleri
2019
Dergi:  
e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi
Yazar:  
Özet:

Şark medreselerinin en önemli simalarından olan Molla Halîl es- Siirdî, İslâmî ilimlerin farklı alanlarına dair çok sayıda eser yazmıştır. Bu eserler medrese çevrelerinde büyük rağbet görmektedir. Günümüzde medrese çevrelerinde Hadis ilmine hak ettiği ilgi gösterilmemesine rağmen Molla Halîl’in Hadis Usûlüne dair müstakil olarak yazdığı eserinde ve Fıkıh Usûlü ile ilgili kitabının Sünnet bölümünde anlattıkları onun bu ilme olan vukufiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Bu makalede Molla Halîl’in Sünnet/hadis anlayışı Usûlu’l-Fıkh adlı eseri çerçevesinde ele alınıp değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler