Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 14
Sanal Çalışma Ortamlarının Getirdiği Zorluklar: Sanal Mesafe Kavramı Üzerine Kavramsal Bir Çalışma
2021
Dergi:  
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Sanal çalışma ortamları, farklı konumlarda çalışan ve bilgisayar aracılı iletişim kullanarak etkileşimde bulunan çalışanları içeren, çalışma sisteminin yeni normalidir. Özellikle koronavirüs pandemisi ile birlikte bir mecburiyet haline gelen sanal çalışma ortamlarını en iyi şekilde kurgulamak, işletmelerin devamlılığı için bir gerek şart haline gelmiştir. Sanal çalışma ortamları maliyet, iş gücüne erişim gibi birçok konuda işletmelere avantajlar sağlasa da, bir takım zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, sanal çalışma ortamlarının getirdiği zorluklardan bir tanesi olan sanal mesafe kavramı, kavramsal olarak incelenmiştir. Çalışmanın kavramsal olarak kurgulanmasının nedeni, Türk literatüründe konunun sanal mesafe açısından ele alınmamış olmasıdır. Bu bağlamda, sanal mesafe kavramı, Türk literatüründe tartışmaya açılarak ileride yapılacak çalışmalar için alt yapı oluşturacaktır. Yapılan araştırmalar sonucunda çalışanların sanal mesafe algısını etkileyebilecek faktörler coğrafi mesafe, zamansal mesafe, ilişkisel mesafe, kültürel mesafe, sosyal mesafe, görevlerin karşılıklı bağımlılığı, ilişki geçmişi, yüz yüze etkileşim, takım büyüklüğü, çoklu görev, teknik beceriler olarak sıralanmıştır. Bu faktörleri doğru bir şekilde ele alan işletmelerin, sanal mesafenin önüne geçebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

The Challenges Of Virtual Working Environments: A Conceptual Study On The Concept Of Virtual Distance
2021
Yazar:  
Özet:

Virtual working environments are the new norm of the working system, which includes employees working in different locations and interacting using computer communication. Improving the virtual working environments that have become an obligation, especially with the coronavirus pandemic, has become a necessity for the continuity of. While virtual working environments provide advantages to in many matters, such as cost, access to workforce, they bring together a number of challenges. In this study, the concept of virtual distance, one of the challenges that virtual work environments bring, has been studied conceptually. The reason for the study’s conceptual establishment is that the subject is not addressed in the Turkish literature in terms of virtual distance. In this context, the concept of virtual distance will open to discussion in Turkish literature and create a sub-structure for the future work to be done. The results of the research are that factors that can affect the personal’s virtual distance perception are classified as geographical distance, time distance, relative distance, cultural distance, social distance, mutual dependence of tasks, relationship history, face-to-face interaction, team size, multiple tasks, technical skills. It is believed that that deal with these factors properly can go ahead of the virtual distance.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.284
Atıf : 15.751
2022 Impact/Etki : 0.478
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
90/509

Filoloji Temel Alanı
Q1
9/86

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q1
9/92

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
67/232

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi