Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 41
 Görüntüleme 43
 İndirme 20
Türkçe Öğretiminde Disiplinler Arası Olanaklar
2013
Dergi:  
Mersin University Journal of the Faculty of Education
Yazar:  
Özet:

Dilsel-eğitsel gibi çok yönlü ve çok kapsamlı sorunların disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması, güncel eğitimin beklentileri arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, güncel eğitimin beklentilerine koşut olarak Türkçe eğitiminde yararlanılabilecek disiplinler arası olanakları kuramsal bağlamda betimlemektir. Çalışmada temel dil becerilerini (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirmek için olası disiplinler arası ilişkilere yer verilmiştir. Türkçe eğitiminin yaşama dönüklüğünü pekiştirmek; Türkçe eğitimiyle çok yönlü, eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmenin olanaklarını sınamak bu çalışmanın diğer amaçları arasındadır. Disiplinler arası eğitime son derece elverişli olan Türkçe eğitiminin bu yönünü ortaya koymak, her şeyden önce alan yazınında bir gereksinime karşılık gelebilir. Çalışma, bu yönüyle önem taşımaktadır. Çalışma ayrıca, Türkçe eğitiminin disiplinler arası olanaklarını gün ışığına çıkararak eğitim programcılarına ve Türkçe öğretmenlerine eğitimin planlanmasında ve uygulanmasında yarar sağlayabilir. Bu amaçlar doğrultusunda Türkçe dersleriyle  disiplinler arası dayanışma sağlayabilecek İngilizce, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen ve teknoloji, müzik, görsel sanatlar, bilişim teknolojileri, drama, düşünme eğitimi, medya okuryazarlığı dersleri belirlenmiş ve zamansal koşutluk ve aşamalılık açısından çözümlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Mersin University Journal of the Faculty of Education

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 576
Atıf : 8.433
2022 Impact/Etki : 0.838
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
17/232

Mersin University Journal of the Faculty of Education