Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 20
 Görüntüleme 39
 İndirme 8
5E ÖĞRENME MODELİNİN İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİNİN VE MODEL HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
2013
Dergi:  
Kastamonu Education Journal
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, 5E öğrenme modeli ve mevcut programın, uygulandığı öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına etkisinin karşılaştırılması ve öğrencilerin 5E öğrenme modeli hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel olarak tasarlanmış olup, örneklemini ilköğretim 4. sınıfta okuyan dört şubedeki toplam 160 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Maddeyi Tanıyalım Ünitesi Başarı Testi ve 5E Öğrenme Modelinin Uygulanmasına İlişkin Öğrenci Görüşme Formu kullanılmıştır. Sonuç olarak deney grubundaki öğrencilerin akademik başarılarının daha iyi olduğu belirlenmiştir (F(1,157) =33,83; p˂0.05). Deney grubundaki öğrenciler 5E öğrenme modelinin uygulama aşamalarına yönelik giriş ve keşfetme aşamalarında etkin olarak sürece katıldıklarını, açıklama aşamasında eksikliklerin tamamlandığı ve tam olarak öğrenmenin gerçekleştiğini, derinleşme aşamasında bazı etkinliklerde zorlandıklarını ve değerlendirme aşamasında kendilerinin de sürece katıldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler diğer konuları da 5E modeline dayalı olarak işlemek istediklerini, bu modelin daha zevkli olduğunu ve konuları daha iyi anladıklarını belirtirken az sayıda öğrenci ise hızlı ders işlemek zorunda kaldıkları, çok fazla bilgi verilmemesi ve bazı resimleri anlayamadıkları gibi olumsuz görüşler belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Kastamonu Education Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.866
Atıf : 20.176
2023 Impact/Etki : 0.067
Kastamonu Education Journal