Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 94
 İndirme 13
 Sesli Dinleme 1
Viyana Aksiyonizmi ve Deneysel Avrupa Sinemasına Etkileri
2019
Dergi:  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Viyana Aksiyonizmi, 1960’ların başında Viyana’da ortaya çıkan, bilinçaltının ve içgüdünün özgür bırakılmasını sanatsal eylemin amacı sayan, performansa dayalı, kısa ömürlü ama oldukça kuvvetli bir harekettir. Viyana Aksiyonistleri performans sanatınınradikal örneklerini vermişlerdir. Eylemleri önceden planlanmadığından hiçbir zaman bir manifestoları yayınlanmamıştır. Aksiyon Sanatı olarak var olan Viyana Sanat Ekolü, Fluxus, Performans Sanatı, Beden Sanatı ve Soyut Dışavurumculuğun birleşiminin daha ileri bir boyutu olarak değerlendirilebilir. Metnin amacı; konunun çıkış noktası olan performans sanatının temel düşünce sistemine ve dikkat çeken isimlerine değinerek bu dalın önemli bir ekolü olan Viyana Aksiyonizmi’nin düşünsel temelini ortaya koyup Avrupa deneysel sinema ve video sanatlarına etkilerini örnekler üzerinden incelemektir. Yazılı kaynakların incelenmesinin yanı sıra konuyu yansıtan sanat eserlerinin analizleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Viyana Aksiyonizmi ve Deneysel Avrupa Sinemasina Etkileri
2019
Yazar:  
Özet:

Vienna Actionism is a performance-based, short-lived but very strong movement that emerged in Vienna in the early 1960s, considering the purpose of artistic action to release subconsciousness and instinct. The Vienna Actionists have given the radical examples of performance art. A manifesto has never been published since the actions were not planned in advance. The existing Vienna Art Ecology, the Fluxus, the Performance Art, the Body Art and the Southeast Exorcism can be considered as an advanced dimension of the combination. The purpose of the text is to reveal the mental basis of Vienna Actionism, which is an important part of this branch, by referring to the basic thought system and the notable names of performing art, which is the starting point of the topic, and to examine its effects on European experimental cinema and video art through examples. In addition to the study of written sources, the analysis of the art works that reflect the subject was made.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 493
Atıf : 4.403
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini