Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 62
 İndirme 12
Bir Ruh Dilbilim Olgu Çalışması: Genel Benlik Saygısı, Bilişüstü Stratejiler ve İngilizce Öğrenme Çıktıları Üzerine Etkileri
2017
Dergi:  
Kastamonu Education Journal
Yazar:  
Özet:

Genel benlik saygısı kişinin kendi değeri ile ilgili algıdır. Bu zihni yapı, öğrencilerin akademik başarılarıyla ilgili kendi imajlarını etkilediğinden eğitim bilimlerinde gayet önemlidir. Bilişüstü stratejiler genellikle bilişsel psikolojide incelenirler. Öğrenme sürecini kolaylaştırırlar ve daha pozitif İngilizce öğrenme çıktıları alınmasını sağlarlar. Bu yüzden, çalışmamız İngilizcenin yabancı dil olarak öğreniminde detaylı modeller sağlamakta ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışma Türkiye›de 2016 yılında Ege bölgesinde bir Devlet üniversitesi ve bir kolejin son sınıf öğrencileri olmak üzere toplamda 201 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kolej öğrencilerinin son sınıfının çalışmaya dahil edilme sebebi İngilizce seviyelerinin üniversite öğrencilerininkine yakın olmalarıdır. Çalışma korelasyon analizi kullanmıştır. Sonuçlar genel benlik saygısı, bilişüstü beceriler ve İngilizce öğrenme çıktılarını etkileyebilecek diğer bazı faktörler arasında pozitif korelasyon göstermiştir.Öğrencilerin genel benlik saygılarının, bilişüstü stratejileri kullanımlarıyla önemli derecede pozitif korelasyona sahip oldukları ve yine aynı şekilde genel benlik saygısının akranlarıyla işbirlikli öğrenme, anadili İngilizce olanlarla iletişim ve İngilizce televizyon kanalları seyretmeyle ve İngilizce müzik dinlemeyle pozitif korelasyon içinde oldukları görülmüştür.Öğrenme aktiviteleri esnasındaki kendi kendini motive etme kapasitesinin öğretmenin eğitici yetenekleriyle negatif korelasyon göstermesine karşın öğrenme hedeflerini gerçekleştirmenin İngilizce televizyon programları seyretme ve İngilizce müzik dinleme ile pozitif korelasyon içerisinde oldukları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Kastamonu Education Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.852
Atıf : 19.972
2023 Impact/Etki : 0.067
Kastamonu Education Journal