Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 20
KURT TEPESİ ÇEVRESİNDEKİ YERLEŞİMLER VE AVLAKLAR
2023
Dergi:  
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ
Yazar:  
Özet:

Güneydoğu Anadolu’da son yıllarda yapılan çalışmalar Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e ışık tutmaktadır. Özellikle de Şanlıurfa’da gerçekleştirilen yüzey araştırmaları ve kazı çalışmalarıyla birlikte Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e ait merkezlerin bu bölgede yoğun olduğu ortaya konmuştur. Göbekli Tepe başta olmak üzere, Karahantepe, Yeni Mahalle, Nevalı Çori, Ayanlar Höyük, Harbetsuvan Tepesi, Sefertepe, Sayburç, Hamzan Tepe ve Taşlıtepe bunlardan bazılarıdır. 2014 yılında keşfedilen Kurt Tepesi yerleşimi Şanlıurfa il sınırları içinde Şanlıurfa’nın 45 km doğusunda, Tek Tek Dağları olarak bilinen kalkerli platoların kuzeyinde yer almaktadır. Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e tarihlendirilen Kurt Tepesi’nde T-biçimli dikilitaşlar ve mimarı yapı kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra çok sayıda çakmaktaşı, obsidyen alet ve boncuklar ele geçmiştir. Çalışmamızda 2014 yılında Kurt Tepesi çevresinde yapmış olduğumuz araştırma sonucunda tespit ettiğimiz Avlakları ve sivil yerleşimleri anlatılacaktır. Kurt Tepesi çakmaktaşı ve obsidyen buluntuları yerleşimi Erken PPNB ve Orta PPNB evresi arasına tarihlendirmemizi sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Settlements and Hunterlands Around Kurt Tepesi̇
2023
Yazar:  
Özet:

Kurt Tepesi / Kurtlar Tepesi (Kuça Gura) settlement, which belongs to the Neolithic Period, was built on a rocky hill and is located 45 km east of Şanlıurfa Province, 3 km south of Sumaklı Village. Kurt Tepesi was built on a hill overlooking the Çoban Deresi Boğazı, which serves as a passage between the Harran Plain and the Viranşehir region. In the research carried out around the Çoban Deresi Boğazı, other Neolithic settlements and hunting grounds used in different periods, other than Kurt Tepesi, were also identified. There are also castle and tower-like structures from the late periods in this region. Çoban Deresi Boğazı serves as a strait connecting the Harran Plain and the Viranşehir region and has played an important role in the passage of both people and wild animals from one region to another. For this reason, the region has maintained its importance in every period and has been an ideal location for establishing settlements or hunting areas. Even today, the Çoban Deresi Boğazı remains an important passage on the Şanlıurfa-Mardin highway. Thanks to the research conducted in Şanlıurfa Province, the number of settlements from the Neolithic Period is increasing day by day. Apart from the circular-plan civil settlements, Neolithic centers with "T" shaped pillars are also densely detected in the region and these settlements exhibit similar characteristics, which are qualities that are not found in other regions. Excavations of many pillars centers have now started in the region. In this way, it will be better understood why these centers were established. These centers, called Stone Hills; Göbekli Tepe, Nevali Çori, Sefer Tepe, Hamzan Tepe, Taşlı Tepe, Karahan Tepe, Yeni-Mahalle, Sayburç, Ayanlar Höyük, Harbetsuvan Tepesi and Kurt Tepesi. Around most of these centers, there are both Neolithic period centers with round-plan structures that are not pillars and hunting grounds. There are at least four hunting grounds and four Neolithic period settlements with round-planned structures identified around the Kurt Tepesi settlement. In this study, the settlements and hunting grounds in and around Kurt Tepesi will be mentioned.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ

Alan :   Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.013
Atıf : 1.983
2023 Impact/Etki : 0.163
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ