Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 47
 İndirme 6
ŞANLIURFA HARBETSUVAN TEPESİ’NDEN BEZEMELİ TAŞ PLAKALAR
2021
Dergi:  
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ
Yazar:  
Özet:

Şanlıurfa ili sınırları içerisinde son yıllarda yapılan araştırmalar, Çanak Çömleksiz Neolitik döneme tarihlenen merkezlerin sayısını arttırmış, bunlar arasında da kült merkezi özelliği taşıyan yerleşimler ön plana çıkmıştır. Özellikle, M.Ö. 10. binyılın sonu ve 9. binyılın başlarında ortaya çıkan bu yerleşimler genellikle küçük ölçekli olup 6-10 dekar arasında bir büyüklüğe sahiptirler. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda bu yerleşimlerin büyük boyutlu olanlarından sadece üç yer tespit edilmiştir. Bunlar Göbekli Tepe, Karahan Tepe ve Ayanlar Höyük yerleşimleridir. Küçük ölçekli yerleşimler ise; Sefer Tepe, Kurt Tepesi, Hamzan Tepe, Taşlı Tepe, Sayburç Höyük ve Harbetsuvan Tepesi’dir. Büyük ve küçük ölçekli bu yerleşimlerin ortak özelliği içlerinde “T” şeklinde dikilitaşları barındırıyor olmasıdır. 2017 yılında Şanlıurfa Müzesi ile birlikte gerçekleştirilen Harbetsuvan Tepesi’nde arkeolojik kazılara başlanmış 2019 yılına kadar üç dönem boyunca sürmüştür. Daha çok kaçak kazı alanlarının yaratmış olduğu tahribatın boyutunu anlamak için yapılmış olan bu kurtarma kazısında, mimari bulgular ve arkeolojik buluntular ortaya çıkmıştır. Harbetsuvan Tepe’sinde yapılan kazılar sonucu ele geçen bezemeli taş kaplar bu çalışmada değerlendirilecektir. Genel olarak Neolitik dönem kazılarında ele geçen bezemeli taş plakalar, birer süs ve statü objeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazen de bunların bileyi taşları gibi çakmaktaşı veya obsidyen uçların veya ok ucu saplarının düzeltilmesi için kullanılmış oldukları düşünülmektedir. Arkeolojik buluntu olarak karşımıza çıkan bezemeli taş plakalar, üzerlerindeki motifler ve figürler ile Neolitik Dönem ile ilgili çok önemli sembolik bilgiler de sunmaktadır. Bu çalışmada, Harbetsuvan Tepesi kazısında ele geçen üç bezemeli taş plaka incelenmiş ve diğer Neolitik Dönem’e ait yerleşimlerden ele geçen buluntularla karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca, bezemeli taş plakaların benzerlerinden yola çıkılarak bir tarihlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Stone Plaques from the Harbetsuvan Height
2021
Yazar:  
Özet:

Research within the borders of Sanlıurfa Province in recent years has increased the number of Pre-Pottery period centers, among which cult central settlements have come to the fore. In particular, these settlements, which appeared in the late 10th and early 9th millennium BC, are usually small in scale and have a size between 6-10 decares. Studies so far have identified only three locations from large-sized ones of these settlements. These are Mountains, Mountains of Karahan and Ayanlar Höyük settlements. Small-scale settlements include Sefer Tepe, Kurt Tepe, Hamzan Tepe, Stone Tepe, Sayburç Höyük and Harbetsuvan Tepe. The common feature of these large and small settlements is that they contain obelisks shaped like "T. Archaeological excavations on Harbetsuvan Tepe, conducted in 2017 in conjunction with the Sanlıurfa Museum, continued for three periods until 2019. Architectural findings and archaeological explorations have emerged in this rescue excavation, which was mainly conducted to understand the extent of the destruction caused by the illegal excavation sites. The decorated stone vessels that were recovered from excavations on Harbetsuvan Tepe will be evaluated in this study. In general, the decorated stone plaques captured in Neolithic excavations come across as ornamental and statue objects. They are thought to have been used sometimes to fix flint or obsidian tips or arrowheads, like sharpening stones. The decorated stone plaques that come across as archaeological finds also provide crucial symbolic insights into the Neolithic Period, with motifs and figures on them. In this study, the three decorated stone plaques captured in the Harbetsuvan Tepe excavation were examined and compared with other finds explored in Neolithic period settlements. Furthermore, a dating was tried to be made based on similar decorated stone plaques.

Anahtar Kelimeler:

From Sanliurfa Harbetsuan Tepesi̇ Decorative Stone Plates
2021
Yazar:  
Özet:

Research within the borders of Şanlıurfa Province in recent years has increased the number of Pre-Pottery period centers, among which cult central settlements have come to the fore. In particular, these settlements, which appeared in the late 10th and early 9th millennium BC, are usually small in scale and have a size between 6-10 decares. Studies so far have identified only three locations from large-sized ones of these settlements. These are Göbekli Tepe, Karahan Tepe and Ayanlar Höyük settlements. Small-scale settlements include Sefer Tepe, Kurt Tepe, Hamzan Tepe, Taşlı Tepe, Sayburç Höyük and Harbetsuvan Tepe. The common feature of these large and small settlements is that they contain obelisks shaped like "T." Archaeological excavations on Harbetsuvan Tepe, conducted in 2017 in conjunction with the Şanlıurfa Museum, continued for three periods until 2019. Architectural findings and archaeological explorations have emerged in this rescue excavation, which was mainly conducted to understand the extent of the destruction caused by the illegal excavation sites. The decorated stone vessels that were recovered from excavations on Harbetsuvan Tepe will be evaluated in this study. In general, the decorated stone plaques captured in Neolithic excavations come across as ornamental and statue objects. They are thought to have been used sometimes to fix flint or obsidian tips or arrowheads, like sharpening stones. The decorated stone plaques that come across as archaeological finds also provide crucial symbolic insights into the Neolithic Period, with motifs and figures on them. In this study, the three decorated stone plaques captured in the Harbetsuvan Tepe excavation were examined and compared with other finds explored in Neolithic period settlements. Furthermore, a dating was tried to be made based on similar decorated stone plaques.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ

Alan :   Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.013
Atıf : 2.076
2023 Impact/Etki : 0.163
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ