Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 5
 İndirme 4
 Sesli Dinleme 1
Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenenlerin Türkçe İletişim Kurma İstekliliklerine İlişkin Görüşleri
2022
Dergi:  
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe iletişim istekliliğini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, Fırat Üniversitesinde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören Afgan uyruklu öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilerin Türkçe iletişim kurma istekliliğini tespit ederek söz konusu tespitlerden hareketle Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenlerin dil öğretim kalitesini artırmaya yönelik öneriler sunmaktır. Çalışmanın bulgularına göre öğrenciler kendilerini Türkçe iletişim kurmada genel olarak yetersiz olarak tanımlamalarına rağmen bireysel olarak Türkçeyi ve Türk kültürünü özümsediklerinden Türkçe iletişim kurma istekliliklerinin yüksek olduğu ve Türkçeyi öğrenirken çeşitli aktiviteler yaptıkları belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe iletişim kurma istekliliklerinin tüm yönleri ile aydınlatılabilmesi için araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Perception Of Foreign Students Learning Turkish On Their Willingness To Communicate In Turkish
2022
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 504
Atıf : 3.014
2022 Impact/Etki : 0.9
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
13/232

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi