Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 19
 Görüntüleme 65
 İndirme 31
İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Problem Çözme ve Karar Verme Becerilerini Kazandırmadaki Etkililik Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
2007
Dergi:  
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın genel amacı ilköğretim 5.sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının (TDÖP) problem çözme ve karar verme becerilerini kazandırmadaki etkililik düzeylerine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Tarama tipindeki araştırmada, Diyarbakır ilinde yeni programın uygulandığı beş pilot ilköğretim okulunda öğrenim gören 600 beşinci sınıf öğrencisinin Türkçe Dersi Öğretim Programına ilişkin görüşleri alınmıştır. Üçlü likert tipi bir ölçekle elde edilen veriler, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada yeni TDÖP\'ün problem çözme ve karar verme becerilerini kazandırmada öğrenciler tarafından etkili bulunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Evaluation Of Student Opinions On The Level Of Effectiveness In Bringing Problem-solving and Decision-making Skills Of Primary Teaching 5 Classrooms
2007
Yazar:  
Özet:

the general purpose of this study is to determine student opinions on the effectiveness levels of teaching the 5th grade of primary education program in the research in the type of screening, which is applied in the new program in the research in the screening type, the opinions of the 600 fifth-class student, who studied at the primary school of five pilots, were taken by the three-like scale data obtained by using arithmetic average and standard deviation values were analyzed in the study by using new tdöp092039’s problem and decision-making skills

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 836
Atıf : 12.382
2022 Impact/Etki : 1.098
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
7/232

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi