Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 54
 İndirme 37
Farklı Kredi Türleri İçin Banka Stratejilerinin Oyun Teorisi Yaklaşımı ile İncelenmesi
2019
Dergi:  
Turkish Studies Social Sciences
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, asimetrik bilgi olarak tanımlanabilecek “kredi verilen müşterilerin kredileri hangi amaçla veya nasıl kullanacağı ya da beyan edilen kullanım amacı için kullanılıp kullanılmayacağı bilgisinin bankalarda var olmaması” kavramı ışığında Türkiye’de bankacılık sektörü ile sektörde yer alan ve farklı risk durumlarında yer alan müşteriler arasında kredi kullanımının ne yönde olacağı, oyun teorisi yaklaşımıyla incelenmiştir.  Türkiye’de, bankacılık sektöründe uygulanan farklı kredi türleri için kurgulanan oyunda, Nash Dengesi’nin hangi stratejilerin bileşimi olarak ortaya çıktığı sorgulanmış, konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi gibi kredi türleri değiştikçe bankaların da farklı stratejilere yönelip yönelmediği incelenmiş, aynı şekilde Nash dengelerinin farklı kredi türlerine göre değişip değişmediği incelenmiştir. Kurgulanan oyunda banka ve müşteri olmak üzere iki oyuncu yer almakla birlikte, oyuncular için belirlenen stratejilerin amaçları birbirinden farklıdır. Banka olarak tanımlanan oyuncunun dört stratejisi, iki farklı kredi tipindeki müşteri grubu dikkate alınarak belirlenmiştir. Müşteri olarak tanımlanan müşterinin stratejisi ise kredi borcunu ödemek ve ödememek üzerine iki stratejisi bulunmaktadır. Kurgulanan oyunun çıktıları incelendiğinde, bankalar ve müşteriler arasında iki farklı Nash dengesinin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca bulunan Nash dengelerinin, taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisinde ayrı ayrı incelendiğinde değişmediği saptanmıştır. Bankalar için Nash dengeleri riskli ve risksiz müşteri gruplarının her ikisine de kredi vermek veya her iki gruba da kredi vermemek olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Farkli Kredi̇ Turleri̇ İci̇n Banka Strateji̇leri̇ni̇n Oyun Teori̇si̇ Yaklasimi İle İncelenmesi̇
2019
Yazar:  
Özet:

In this study, in the light of the concept of "knowledge of what purpose or how the loans will be used or not to be used for the declared use in the banks" which can be defined as as as an asymmetric information, the banking sector in Turkey and the customer in the sector and in different risk situations will be used in what direction, the game theory approach. In Turkey, in the game established for different types of loans applied in the banking sector, the Nash Balance has been questioned which strategies appear as a composition, the types of loans such as housing loans, need loans and vehicle loans are changing and the banks are not oriented to different strategies, the same way the Nash balances are not changing according to different types of loans. While two players, the bank and the customer, are included in the game, the objectives of the strategies set for the players are different. The four strategies of the player defined as a bank are determined by taking into account the customer group of two different types of credit. The customer’s strategy defined as a customer, there are two strategies on paying and not paying debt. When the outcomes of the game were examined, it was found that there were two different Nash balances between the banks and customers. The found Nash balances were also found that they did not change when examined separately in vehicle loans, housing loans and need loans. The Nash balance for banks has been found to give loans to both risked and unrisked customer groups or not to both groups.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Turkish Studies Social Sciences

Alan :   Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 667
Atıf : 559
2022 Impact/Etki : 1.398
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
327/509

Hukuk Temel Alanı
Q3
34/57

Turkish Studies Social Sciences