Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 48
 İndirme 18
Geleneksel Olmayan Para Politikası Uygulamaları Döneminde Faiz Oranı Geçişkenliğinin İncelenmesi
2019
Dergi:  
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada TCMB’nin uyguladığı geleneksel olmayan para politikasının piyasa faizleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Piyasa faizleri olarak bankalar tarafından kullandırılan ihtiyaç, taşıt, konut ve ticari kredilerin ağırlıklı ortalama faizleri ile bankalarca açılan 1, 3 ve 6 ay vadeli mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faizler esas alınmıştır. İncelenen dönem için merkez bankasının politika duruşunu temsilen ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) ve Borsa İstanbul Bankalar arası Repo ve Ters Repo piyasasında oluşan gecelik faiz oranları (BIST O / N) esas alınmıştır. Değişkenler arasındaki koentegrasyon analizinde yapısal kırılmalı Gregory ve Hansen (1993) koentegrasyon testinden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin yapısal kırılmalar içerip içermediği ise Bai ve Perron (1998, 2003) ile CUSUM ve CUSUMSQ test istatistikleri ile incelenmiştir. Uzun dönem parametre tahmininde ise DOLS tahmincisinden yararlanılmıştır. Çalışma bulguları, ihtiyaç ve konut kredisi dışındaki faiz oranları ile AOFM ve BIST O / N faizleri arasında uzun dönemli bir ilişki bulunduğunu, BIST O / N faizlerine nazaran AOFM’nin banka kredi ve mevduat faizleri üzerinde daha fazla etkili olduğunu ve tam geçişkenliğin sadece AOFM ile ticari ve taşıt kredileri arasında söz konusu olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Non-traditional Monetary Policy Applications In The Period Of Interest Rate Assessment
2019
Yazar:  
Özet:

This study examined the impact of the non-traditional monetary policy implemented by TCMB on market interest rates. Market interests are based on the needs used by banks, the main average interests of vehicles, housing and commercial loans and the main average interests applied to 1, 3 and 6 month-long deposits opened by banks. The main average funding cost (AOFM) representing the policy position of the central bank for the review period and the night interest rates (BIST O / N) formed in the Repo and Ters Repo market between the Borsa Istanbul Banks. In the analysis of co-integration between variables, the structural break-up Gregory and Hansen (1993) co-integration test was used. If the variables used in the study contained structural fractures or not, Bai and Perron (1998, 2003) and CUSUM and CUSUMSQ test statistics were studied. The long-term parameters are predicted using the DOLS prediction. Study findings show that there is a long-term relationship between the interest rates outside the need and housing loans and the AOFM and BIST O / N interest rates, that the AOFM is more effective on bank loans and deposit interest rates, and that the full transition is only between the AOFM and commercial and vehicle loans.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 113
Atıf : 106
2022 Impact/Etki : 0.357
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
142/509

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi