Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 94
 İndirme 45
Sanat Eğitimi İçerisinde Görsel Sanat Kültürü Öğrenme Alanının Etkiliği
2015
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, görsel sanatlar öğretmenlerinin ortaöğretim düzeyindeki ders öğretim programında yer alan “görsel sanat kültürü” öğrenme alanına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma Mersin, Hatay ve Aksaray illerinde görev yapan 15 görsel sanat öğretmeni üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada NVivo 8 programı kullanılmış ve ilgili öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesinde içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulguların frekans ve yüzde dağılımları belirlenmiştir. Görsel sanat kültürü öğrenme alanı ile ilgili uygulamalarda Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Görsel Sanatlar (Resim) Dersi Öğretim Programı’nın genel olarak etkili olmadığı, özellikle eleştirilen durumların ders saatinin azlığı, programın uygulanabilirliği yönünde eksiklerin oluşu, öğrenci profilinin değişkenliği, sosyal çevrenin etkisi ve öğretmen yeterliliğine ilişkin olumsuz

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Asos Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 5.085
Atıf : 9.526
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini