Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 54
 İndirme 20
Türkiye'de Bireysel Kredilerin Ekonomik Büyümeye Etkisi
2019
Dergi:  
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
Yazar:  
Özet:

2008 yılında yaşanan finansal kriz ile Türkiye’de büyüme hedefleri değişmiş, tüketim kaynaklı büyümeden, tasarrufların verimli yatırımlara yönlendirildiği bir büyüme modeli benimsenmiş ve bu değişim Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) ifade edilmiştir. Son yıllarda Türkiye’de derinleşen tasarruf açığı, cari açık ve özel sektör borçlarının artması ekonomide kırılganlık oluşturmasının yanı sıra makroekonomik istikrarı da tehdit etmekte ve hedeflenen büyüme modelinin uygulamasını zorlaştırmaktadır. Büyüme hedeflerine ulaşmak için bankacılık sektörü aracılığı ile kredi kanalının sıklıkla devreye sokulduğu görülmektedir. Ancak kredilerin kontrolsüz olarak genişlemesi Türk lirasının aşırı değerlenmesine, cari açığın artmasına ve yabancı sermaye girişiyle faizlerin yükselmesine neden olabileceğinden kredi genişlemesinin kontrolünün sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmada bireysel kredi sisteminde yer alan taşıt kredisi, konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarının ekonomik büyüme üzerinde etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda öngörülen verimli yatırımlarla hedeflenen büyümenin sağlanması için kredi kanalı politikalarının ne yönlü etkisi olduğu ortaya konmuş olacaktır

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Alan :   Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 621
Atıf : 1.535
2022 Impact/Etki : 0.25
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
221/509

Filoloji Temel Alanı
Q2
26/86

Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)