Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 87
 İndirme 28
Öğretmenlerin Okul Kültürü Algılarının Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri Üzerindeki Etkisi (şırnak İli Örneği)*
2018
Dergi:  
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma ilk ve ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre okul kültürünün okul yöneticilerin çatışma yönetimi stilleri üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca algılanan okul kültürünün yöneticilerin kullandığı çatışma yönetimi stillerinin anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Şırnak ili merkezinde bulunan 37 ilkokul ve 41 ortaokullarda görev yapan 757 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmen algılarına göre okul kültürünü belirlemek amacıyla Şimşek (2003) tarafından geliştirilen "Okul Kültürü Ölçeği" ve yöneticilerin çatışma yönetimi stillerini belirlemek amacıyla Rahim (1983) tarafından geliştirilen ve Gümüşeli (1994) tarafından Türkçeye çevrilmiş olan "Rahim Örgütsel Çatışma Ölçeği II” kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda araştırmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları okulların "güçlü fakat geliştirilmesi gereken" bir okul kültürüne sahip oldukları, okul yöneticilerinin çatışma yönetiminin “tümleştirme” alt boyutundaki stili kullandıkları bunu sırasıyla uzlaşma, kaçınma, ödün verme ve hükmetme stillerinin takip ettiği tespit edilmiştir. Araştırmada genel olarak okul kültürü ile çatışma yönetiminin tümleştirme alt boyutundaki stili arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde, uzlaşma, ödün verme, kaçınma stilleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu, ancak okul kültürü ile çatışma yönetiminin hükmetme alt boyutundaki stili arasında ise negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca okul kültürünün yöneticilerin kullandığı çatışma yönetimi stillerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Teachers’ Perceptions Related To School Culture On Conflict Management Styles Of School Principals (sirnak Province Sample)
2018
Yazar:  
Özet:

In this study, it is investigated whether there is a relationship between perceptions of teachers working at primary and secondary schools about school culture and conflict management styles of school directors and whether school culture can predict conflict management styles of school directors significantly. This study is in the model of relational survey. The population of the study consists of a total of 757 teachers 37 of whom are primary 41 of who are secondary school teachers working in the province of Şırnak in 2014-2015 education year. In the study conducted, in order to determine school culture with regard to teachers’ perceptions, “School Culture Scale” developed by Şimşek (2003) and in order to determine directors’ conflict management styles, “ROCI II” often named in literature as “Rahim Organizantional Conflicting Inventory II” are used. This scale developed by Rahim (1983) was translated into Turkish by Gümüşeli (1994). Data collected were analysed in SPSS software program. According to the primary ad secondary school teachers’ perceptions, it is found outb that in general, there is a relation between confilict management style of directors’ integration sub-division of school culture and in positive direction and at high levels on the other hand between conflict management styles of sub-division of appeasement, avoidance and reconciliiation, and organizational culture in positive direction and in mid levels and between conflict management styles of sub-division of dominating and organizational culture in negative direction and mid levels. However, in the end of the regression analysis carried out, it is found out that school culture can significiantly predict all school directors’ conflict management styles.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 106
Atıf : 585
2022 Impact/Etki : 0.214
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
144/232

Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi