Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 53
 İndirme 25
Öğretim Elemanı/üyelerinin Düşünme Becerileri Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
2018
Dergi:  
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Eğitimin öncelikli amacı, değişen yaşam koşullarında gerekli rolleri üstlenebilecek bireyleri gerekli özelliklerle donatabilmektir. Araştıran, sorgulayan, yaratıcı, teknolojiden yararlanabilen, takım çalışması yapabilen, öğrenmeyi öğrenen ve problem çözebilip doğru kararlar verebilen bireylerin yetişebilmesi için gerekli etkinliklerle planlanmış eğitim alınması gerekmektedir. Eğitim-öğretim hizmetlerinin öğretmenler tarafından verildiği düşünüldüğünde sayılan nitelikler açısından donanımlı öğretmenlerin yetiştirilmesi gerekliliği açıkça görülmektedir. Bu niteliklerde öğretmenlerin yetişebilmesi ise onların eğitimini gerçekleştiren öğretim elemanı/üyelerinin söz konusu niteliklere sahip, düşünme ve düşünme becerileri öğretimi hakkında bilgi sahibi olmasıyla mümkündür. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı; üniversitelerin eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanı/üyelerinin düşünme becerileri öğretimine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Temel yorumlamacı nitel araştırma deseninde yürütülen bu araştırmada İstanbul İli’nde yer alan bir üniversitenin eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanı/üyelerinin düşünme becerileri öğretimine ilişkin görüşlerini incelemek için toplam yedi sorudan oluşan açık uçlu form kullanılmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Katılımcılar; öğretim görevlisi doktor, yardımcı doçent, doçent ve profesör olmak üzere çeşitlendirilmiştir. 19 öğretim elemanı/üyesi çalışma grubunu oluşturmuştur. Açık uçlu form ile elde edilen veriler betimsel analiz yapılarak çözümlenmiş ve bulguların öğretim elemanlarının/üyelerinin; düşünme becerilerinin öğretimi, öğretiminde öğretici özellik ve yeterlilikleri, gelişimi ile ilgili görüşleri olmak üzere üç kategori altında toplandığı görülmüştür. Araştırmanın bulguları; eğitim fakültelerindeki derslerin düşünme becerilerini içermesi gerektiği, öğretim elemanı/üyelerinin düşünme becerileri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları, çağa uyum sağlayan öğretmen adaylarının yetişmesi için düşünme becerileri eğitimi almaları gerektiği, öğretmen adaylarının düşünme becerileri gerektiren etkinliklerde yetersiz performans gösterdikleri şeklinde özetlenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 788
Atıf : 6.214
2022 Impact/Etki : 0.366
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
95/232

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi