Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 734
 İndirme 61
 Sesli Dinleme 1
Ortaokul 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Öğretim Programı ve Ders Kitaplarında İnsan Hakları Üzerine Bir Çözümleme
2012
Dergi:  
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

İnsan hakları ile ilgili değerlerin her kurum ve kuruluş içinde yaşama geçirilmesi gerekir. Bunun için, herkese ve özellikle öğrencilere insan hakları eğitiminin verilmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2011-2012 eğitim-öğretim yılında okutulmak üzere basılarak okullara dağıtılan ilköğretim 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders ve öğrenci çalışma kitaplarında ve öğretim programında insan hakları konusuna ne düzeyde yer verildiğini ortaya koymaktır. Bu araştırmada yazılı bir araç olan öğretim programı ve ders kitapları üzerinde çalışıldığı için değerlendirmede, bir nitel araştırma yöntemi olan içerik analizinin kullanılması tercih edilmiştir. Araştırmada ana kategori olarak “insan hakları” konusu ele alınmıştır ve buna göre alt kategoriler belirlenmiştir.Araştırmada, öğretim programındafazla “Hak ve Özgürlüklerimiz” temasında insan hakları ile ilgili kazanıma yer verildiği görülmüştür. Bu durumun sonucu olarak öğretim programına göre hazırlanan ders ve öğrenci çalışma kitaplarında da insan hakları konusununfazla bu temada bulunduğu dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler:

A Resolution On Human Rights In Secondary School 8 Classroom Citizenship and Democracy Training Teaching Program and Lecture Books
2012
Yazar:  
Özet:

the values related to human rights need to live in every institution and organization, for this, it is important to provide human rights education to everyone and especially students by the national educational ministry 20112012 by the educational ministry to be read in education, and the primary educational 8-class citizenship and democracy education in the classrooms and student workbooks and the teaching program reveals what level of human rights is included in this research, as a written tool in the study program and lecture books are employed in the evaluation, the use of content analysis, which is a qualitative research method, was selected according to the principles of teaching and teaching rights of this program

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 753
Atıf : 4.155
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi