Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 17
 Görüntüleme 106
 İndirme 36
Örgüt Çalışanlarının Kişilik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2014
Dergi:  
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma; bir kamu kurumunda, çalışan işgörenlerin kompleks bir yapı olan, bireyleri birbirinden ayıran, eşsizlik arz eden kişilikleri ile başarılı bir örgüt olmanın fonksiyonu olarak değerlendirilebilecek, işgörenlerin örgüte bağlanmalarının şiddetini/derecesini ifade eden örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda; Balıkesir ili kamu sektöründe faaliyet gösteren bir kurumun çalışanlarına anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; işgörenlerin dışadönüklük, yumuşak başlılık, sorumluluk ve deneyime açıklık gibi kişilik özelliklerinin duygusal bağlılığı olumlu yönde etkilediği; duygusal denge kişilik özelliğinin devam bağlılığını olumlu yönde etkilediği; dışadönüklük, sorumluluk ve deneyime açıklık kişilik özelliklerinin normatif bağlılığı olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler:

Examination Of The Relationship Between The Personality Characteristics Of The Organization Employees and The Organizational Commitments
2014
Yazar:  
Özet:

in order to reveal the relationship between the organizational commitments that may be judged as the function of being a successful organization with the uniqueness that distinguishes the individuals who work in a complex structure of the workes working in a public institution and the severity of the inclusions to the organization is determined in order to reveal the relationship between the organizational commitments expressed in047derecei, a survey application to the employees of a institution operating in the public sector was carried out as a result of research, the externality of the workes is positively affected by the emotional responsibilities and experience of the emotional responsibilities of the externality of the external responsibilities and positively affected by the positive aspects of the characteristics of the external responsibilities of the external responsibilities of the nature of the externally affected by the characteristics of the responsibilities in the external responsibilities and positive aspects of the external aspects of the external aspects of the external responsibilities and positively affected by the characteristics of the nature of the external aspects of the characteristics of the responsibilities of the responsibilities of personality, depending on the nature of the positively affectingness of the externally affective aspects of the nature of the positively affected by the positively affected by the externally affected by the

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Filoloji; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 742
Atıf : 7.557
2022 Impact/Etki : 0.61
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
44/509

Hukuk Temel Alanı
Q1
4/57

Filoloji Temel Alanı
Q1
4/86

İlahiyat Temel Alanı
Q1
5/102

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi