Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 71
 İndirme 38
Jigsaw Tekniğinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Davranışları Üzerindeki Etkisi
2019
Dergi:  
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim Biyoloji dersinde yer alan İnsanların Çevreye Zararları konusunun öğretimi sürecine katılan 9. sınıf öğrencilerinin biyolojiye yönelik tutumları ve çevresel davranışlarına işbirlikli öğrenme yönteminin uygulanmasında kullanılan Jigsaw tekniği ile mevcut öğrenme yöntemlerinin etkilerini tespit etmektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda deneysel modellerden olan yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çıldır Lisesi’nin farklı şubelerinde öğrenim gören 103 9’uncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Biyoloji Tutum Ölçeği (BTÖ), Çevresel Davranış Ölçeği (ÇDÖ), Jigsaw Görüş Ölçeği ve Açık Uçlu Sorular (AUS) formu kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinden elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler olan ilişkisiz örneklem t-testi, ilişkili örneklem t-testi, frekans (f) ve yüzde(%) teknikleri kullanılarak analiz edilirken, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Jigsaw Tekniğinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Davranışları Üzerindeki Etkisi
2019
Yazar:  
Özet:

The purpose of this study is to identify the attitudes of 9th-class students who participate in the teaching process of the subject of human environmental harm in the secondary-school biology course and the effects of existing learning methods used in the application of the collaborative learning method to the biology and environmental behavior. Half-experimental patterns of experimental models were used for the purpose of the research. The examples of the study are made by 103 9th grade students who studied in the different branches of the Caldır High School, associated with the Ardahan Provincial National Education Directorate in the 2011-2012 educational year. As a data collection tool in the study, the Biology Attitude Scale (BPO), the Environmental Behavior Scale (CEDO), the Jigsaw Opinion Scale and the Open Field Questions (AUS) forms were used. The analysis of the data obtained from the quantitative data of the study is analyzed using non-related sample t-test, related sample t-test, frequency (f) and percentage(%) techniques, while the analysis of the quality data is used by the content analysis technique.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler