Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 11
 İndirme 4
Kurumsal Saglik Okuryazarligi
2023
Dergi:  
Eurasian Journal of Health Technology Assessment
Yazar:  
Özet:

Kendi sağlık durumları hakkında karar vermek bireylerin temel sorumluluklarından birisidir. Gün geçtikçe gelişen sağlık hizmetleri karşısında bireyler karar verirken zorlanabilmektedir. Bununla birlikte sağlık bilgisine erişilmesi, bu bilginin anlaşılması ve uygulanmasında sağlık kurumlarına da sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklar kurumsal sağlık okuryazarlığını doğurmuştur. Nispeten yeni bir kavram olan kurumsal sağlık okuryazarlığı hakkında Türkiye’de çok az sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu araştırma ile kurumsal sağlık okuryazarlığına yönelik olarak literatüre katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini yükseltmenin bir yolu olarak kurumsal sağlık okuryazarlığına sağlık politikasında yer verilmesi, farkındalığın sağlanması, kurumsal olarak iyileştirme yapılacak alanların belirlenmesi ve hastalarla iletişimin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Organizational Health Literacy
2023
Yazar:  
Özet:

Making decisions about their own health status is one of the basic responsibilities of individuals. In the face of the health services that is developing day by day, individuals may have difficulties in making decisions. In addition, health institutions also have responsibilities in accessing, understanding and applying health information. These responsibilities have given birth to organizational health literacy. There are very few studies in Turkey about organizational health literacy, which is a relatively new concept. It is thought that this research will contribute to the literature on organizational health literacy. As a way of increasing the health literacy level of the society, it is necessary to include organizational health literacy in health policy, to raise awareness, to identify areas for institutional improvement and to strengthen communication with patients

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Eurasian Journal of Health Technology Assessment

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 53
Atıf : 72
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini