Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 28
 İndirme 12
Ahmetli İlçesinde Arazi Örtüsünün/kullanımının Zamansal Değişimi (1995-2015)
2021
Dergi:  
Mavi Atlas
Yazar:  
Özet:

Günümüz dünyasında insanoğlunun ihtiyaçları devamlı artmaktadır. Bu durum ise yeryüzünde kullanılan arazi yapısının sürekli değişimine sebep olmaktadır. Aynı şekilde Türkiye’de de araziler, amacı dışında kullanıldıklarından dolayı değişimlere uğramıştır ve hala da bu değişim süreci devam etmektedir. Türkiye’nin verimli arazileri üzerinde yer alan Ahmetli ilçesindeki arazi örtüsü/kullanımı, geçmişten günümüze değişime uğramıştır. Ahmetli ilçesi, Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü’nde yer almaktadır. İlçe arazisinin büyük bölümünü, üzerinde tarımsal üretimin yapıldığı verimli arazi olan Gediz Ovası oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Ahmetli ilçesinin 1995-2015 yılları arasında arazi örtüsünün/kullanımının geçirdiği değişimler uydu görüntüleri yardımıyla zamansal açıdan incelenmiştir. Uydu görüntüleri, NASA’ya ait olan Landsat TM ve OLI isimli uydularından temin edilmiştir. Görüntüler elde edildikten sonra sınıflama işlemlerine tabi tutulmuş ve söz konusu işlem için Coğrafi Bilgi Sistemleri programlarından biri olan ArcGIS kullanılmıştır. Analizler sonucunda, 1995-2015 yıllarında en büyük değişim, %31’lik azalışla diğer arazi (kayalık, mera, çıplak arazi vb.) grubunda gerçekleşmiştir. Söz konusu yıllarda tarım arazileri %22, beşeri yapılar %7 ve orman arazisi %2 oranında artış göstermiştir. Beşeri yapıların çoğunluğunun tarım arazilerinin üzerinde yer alması, yine bu yapıların söz konusu arazilere doğru büyüdüğünü ortaya koymuştur. Tarım ve orman arazilerindeki büyümenin nedeni sulamanın, teknolojinin, ağaçlandırma faaliyetlerinin artmasının yanında, diğer arazi grubunun da bahsedilen gelişmelerle birlikte tarım ve orman arazisine dönüşmesinden kaynaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Temporal Change Of Land Cover/use In Ahmetli (manisa) District (1995-2015)
2021
Dergi:  
Mavi Atlas
Yazar:  
Özet:

In today's world human needs are constantly increasing. This situation causes constant changes in the land structure used in the world. Likewise, the lands in Turkey have undergone changes due to their misuse, and this process of change still continues. In Ahmetli district, which is located on the fertile lands of Turkey, land cover/use has undergone changes since the past. Ahmetli district is located in the Main Aegean Section of the Aegean Region. Gediz Plain, which is the fertile land on which agricultural production is made, constitutes most of the district's land. In this study, changes in the land cover/use of Ahmetli district between 1995 and 2015 were examined in temporal terms with the help of satellite images. Satellite images were obtained from NASA's Landsat TM and OLI satellites. After the images were obtained, they were subjected to classification processes, and ArcHGIS, one of the Geographical Information Systems programs, was used for the process in question. As a result of the analyses, the greatest change occurred in the other land (rocky, pasture, bare land, etc.) group with a proportional decrease of %31 in the years 1995-2015. In the years in question, agricultural lands increased by %22, human constructions by %7, and forest land by %2. The fact that the majority of human structures are located on agricultural lands revealed again that these structures have grown towards the said lands. The reason for the growth in agricultural and forest lands was the increase in irrigation, technology and afforestation activities, as well as the transformation of the other land group into agriculture and forest land with the mentioned developments.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Mavi Atlas

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 319
Atıf : 870
2022 Impact/Etki : 0.183
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
296/509

Mavi Atlas