Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 13
Ortaöğretim Coğrafya ve Felsefe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerlerin Analizi
2023
Dergi:  
Journal Of Academic Social Resources
Yazar:  
Özet:

Araştırmada 2009 felsefe dersi öğretim programına göre yazılmış felsefe ders kitabı ile 2011 coğrafya dersi öğretim programına göre yazılmış coğrafya ders kitabındaki değerlerin karşılaştırmalı bir incelmesi yapılmıştır. Bu bağlamda Araştırmada araştırmanın amacı doğrultusunda söz konusu kitaplarda yer alan değerler analiz edilip ve bu analizlerin değerlendirilmesine yer verilmiştir. Yapılan bu Araştırmada 27 değer belirlenmiş, felsefe ve coğrafya ders kitapları bu değerler çerçevesinde taranarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; coğrafya ders kitabında doğa, çalışkanlık, vatanseverlik değerleri fazla iken arkadaşlık, aile, nezaket ve temizlik gibi değerlere yer verilmediği görülmüştür. Felsefe ders kitabında ise en fazla manevi ve kültürel unsurlar ile estetik değerine yer verilmiştir. Benzer olarak aynı değerlere ders kitabında yer verilmediği görülmüştür. Aynı yaklaşımla yazılan ders programlarına göre yazılan ders kitapları değerler açısından incelendiğinde benzer ve farklı noktaların olabileceği gözler önüne serilmiştir. Araştırmanın sonucu gösteriyor ki ders kitapları öğrencilere değerlerin öğretilebileceği önemli kaynaklardır. Bu nedenle ders kitaplarında daha fazla değere yer vermek için gerekli Araştırmalar yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

The Analysis Of The Values Taking Place In The Secondary Education Geography and Logic Courses
2023
Yazar:  
Özet:

In the current study, the values in the philosophy course book that was writted based on 2009 Philosophy Course Curriculum and the geography coursebook that was written based on 2011 Geography Course Curriculum were comparatively investigated. In this sense, the values taking place in the coursebooks in question were analysed in line with the purpose of the study and the analysis were evaluated. In this study, 27 values were determined and the coursebooks of philosophy and geography were scanned in the sense of these values and analysed. At the end of the study, it was found that the vales of ‘nature’, ‘industriousness’, ‘patriotism’ were used the most in the coursebook of geography while such values as ‘friendship’, ‘family’, ‘kindness’ and ‘cleanliness’ were not given a place. As for the coursebook of philosophy, it was found that the mostly used values were ‘spiritual and cultural components’ and ‘aesthetic’. Similarly, the same values were not given a place in the coursebook of philosophy. Upon the investigation of the coursebooks that were written based on the curricula formed with the same approach, it was also found that there might be similar and different points. It is likely to say at the end of the study that coursebooks are significant sources to teach values to students. For that reason, it is recommended that necessary studies should be carried out to give place to more values in the coursebooks.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Journal Of Academic Social Resources

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 783
Atıf : 112
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini