Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 8
Ortaöğretim Psikoloji Ders Kitabında Değerlerin Analizi
2023
Dergi:  
Journal Of Academic Social Resources
Yazar:  
Özet:

İnsanı ve onun hayatını şekillendiren değerler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından doğrudan (değerler eğitimi dersi gibi dersler aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (yani örtük bir şekilde) yazılan ders kitapları aracılığı ile öğrencilere kazandırılır. Değerlerin öğrencilere kazandırılmasına kaynaklık eden psikoloji dersi ve ders kitabı bunlardan biridir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, ortaöğretim psikoloji ders kitabındaki değerlerin analizi ve bu analizlerin değerlendirilmesidir. Yapılan bu çalışmada 25 değer belirlenmiş ve psikoloji ders kitabı bu değerler çerçevesinde taranarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; kitapta doğa, sorumluluk, çalışkanlık, sevgi, estetik, mutluluk, aile gibi değerlere geniş bir şekilde yer verildiği görülmüştür. En az yer verilen değerler ise temizlik, misafirperverlik, vatanseverlik, barış, alçakgönüllük, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerlerdir. Ayrıca psikoloji ders kitabındaki konular düşünüldüğünde aile, sevgi, mutluluk, çalışkanlık gibi değerlerin kitapta fazla yer alması doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın sonucu gösteriyor ki ders kitapları öğrencilere değerlerin öğretilebileceği önemli kaynaklardır. Bu nedenle ders kitaplarında daha fazla değere yer vermek için gerekli çalışmalar yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

The Analysis Of The Values In Secondary Education Psychology Coursebook
2023
Yazar:  
Özet:

The values shaping human being and his life are attained to students either directly by the Ministry of Education (by means of such courses as values education) or indirectly (in other words implicitly) by the coursebooks written. The course of psychology and the coursebook of psychology, which are the bases of making students attain these values, is one of them. In this sense, the purpose of the current study is to analyse the values in the secondary education psychology coursebook and evaluate these analyses. In this study, 25 values were determined and psychology coursebook was scanned in terms of these values and analysed. At the end of the research, it was found that such values as nature, responsibility, industriousness, compassion, aesthetic, happiness and family were given a big place. Those given the least place were cleanliness, hospitality, patriotism, peace, humility, helping each other and solidarity. In addition, when it comes to the subjects in the psychology coursebook, it is thought that giving more place to such values as family, compassion, happiness and industriousness is a natural result. The result of the study shows that coursebooks are important sources where students can be taught these values. For that reason, it is recommended that necessary studies should be carried out to give more values in the coursebooks.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Journal Of Academic Social Resources

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 783
Atıf : 112
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini