Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 36
 İndirme 8
Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözcük Okuma ve Ses Bilgisel İşlemleme Becerilerinin İncelenmesi
2020
Dergi:  
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler dilin ses bilgisel bileşenindeki bozukluklar nedeni ile okuma becerilerinde önemli güçlükler yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin ses bilgisel işlemleme becerilerindeki (ses bilgisel farkındalık, hızlı otomatik isimlendirme, ses bilgisel kısa süreli bellek) performanslarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Çalışmada betimsel karşılaştırmalı araştırma modeli kullanılmıştır. Katılımcıları ilkokul üçüncü sınıfa devam eden öğrenme güçlüğü olan 20 ve olmayan 20 olmak üzere toplam 40 öğrenci oluşturmaktadır. Sözcük okuma becerilerinin değerlendirilmesinde Türkçe Kelime Okuma Testi, ses bilgisel farkındalığın değerlendirilmesinde Ses Bilgisel Farkındalık Değerlendirme İşlemleri, hızlı otomatik isimlendirmenin değerlendirilmesinde Hızlı İsimlendirme Testi ve ses bilgisel kısa süreli belleğin değerlendirilmesinde Çalışma Belleği Ölçeği’nin Sözel Kısa Süreli Bellek alt testleri kullanılmıştır. Sonuçlar bütün becerilerde öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin anlamlı bir şekilde normal okuma başarısına sahip akranlarından başarısız olduğunu göstermiştir. Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sözcük okuma becerileri ile ses bilgisel işlemleme becerileri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Bulgular ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Öğrenme güçlüğü; Sözcük okuma; Ses bilgisel işlemleme; Ses bilgisel farkındalık; Hızlı-otomatik isimlendirme; Ses bilgisel kısa süreli bellek.

Anahtar Kelimeler:

Students With and Without Learning Difficulties Review The Language Reading and Voice Cognitive Processing Skills
2020
Yazar:  
Özet:

Students with learning difficulties experience significant difficulties in their reading skills due to disorders in the voice cognitive component of the language. The aim of this study is to compare the performance of students with learning difficulties and non-study in their audio-intelligence processing skills (audio-intelligence awareness, fast automatic naming, audio-intelligence short-term memory). In the study, a comparative research model was used. The participants consist of a total of 40 students, including 20 and non-20 who have continued learning difficulties in primary school third class. In the assessment of vocabulary reading skills, the Turkish Word Reading Test, the Voice Information Awareness Assessment Processes, the Fast Naming Test, the Fast Automatic Naming Test, and the Voice Information Short-Term Memory Assessment, the Work Memory Scale, the Voice Information Awareness Assessment Processes, the Voice Information Awareness Assessment Processes, the Voice Information Awareness Assessment Processes, the Voice Information Awareness Assessment Processes, the Voice Information Awareness Processes, the Voice Information Awareness Processes, the Voice Information Awareness Processes, the Voice Information Awareness Processes, the Voice Information Awareness Processes, the Voice Information Awareness Processes, the Voice Information Awareness Processes, the Voice Information Awareness Processes, the Voice Information Awareness Processes. The results showed that students with learning difficulties in all skills were significantly failed from their colleagues with normal reading success. Students with learning difficulties and non-learning have shown that there are meaningful relationships between word reading skills and voice cognitive processing skills. The findings were discussed in the framework of the area. Keywords: learning difficulties; word reading; audio intelligence processing; audio intelligence awareness; fast-automatic naming; audio intelligence short-term memory.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 232
Atıf : 989
2022 Impact/Etki : 0.197
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
277/509

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
155/232

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi