Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 26
 İndirme 8
Aleksey Yermolov Döneminde Kuzey Kafkasya’da Pristavlık Kurumunun Kurulması ve Faaliyetleri (1816-1827) [establishment and Activities Of Pristavite Organization in The North Caucasus in Alexey Yermolov Period (1816-1827)]
2020
Dergi:  
Kafkasya Çalışmaları
Yazar:  
Özet:

Makalede Kafkasya başkomutanı Aleksey Petroviç Yermolov döneminde Kuzey Kafkasya’da pristavlık kurumunun kurulma süreci, bu sistemin gelişim aşamaları ve pristavların faaliyetleri ele alınmıştır. Aynı zamanda Yermolov özelinde Kafkasya’daki askeri yönetimin pristavlara ilişkin politikası da incelenmiş ve Kuzey Kafkasya’da Rus idari sisteminin oluşum sürecinde pristavlık kurumunun önemi hakkında sonuçlar çıkarılmıştır. Bu zamana kadar Kuzey Kafkasya’da pristavlık kurumunun faaliyetleri ile idari sistem genel olarak ele alınmasına rağmen, Yermolov dönemi özel bir çalışmaya konu olmamıştır. Bu dönemin kapsamlı bir çalışması olmadan da bu sistemin Kuzey Kafkasya’nın çeşitli bölgelerinde uygulanma yöntemleri ile bu topraklar üzerinde Rus idari mevzuatının tatbik edilmesi hakkında genel bir fikir elde edilemez. 1816-1827 yıllarını kapsayan çalışmamızda ağırlıklı olarak Kafkasya Arkeografi Komisyonu tarafından derlenen belgeler (AKAK) başta olmak üzere birinci el kaynaklar ve tetkik eserlerden faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Aleksey Yermolov Doneminde Kuzey Kafkasya’da Pristavlik Kurumunun Kurulmasi ve Faaliyetleri (1816-1827) [establishment and Activities Of Pristavite Organization In The North Caucasus In Alexey Yermolov Period (1816-1827)]
2020
Yazar:  
Özet:

The article discussed the process of establishment of the agency in the northern Caucasus during the time of the Caucasus Chief Commander Aleksey Petrovich Yermolov, the development stages of this system and the activities of the agencies. At the same time, the policy of the military administration in the Caucasus in particular Yermolov was also examined and the conclusions were made about the importance of the institution of the military administration in the process of formation of the Russian administrative system in the North Caucasus. Until now, although the activities of the charity institution in the northern Caucasus and the administrative system were addressed in general, the Yermolov period has not been a subject of special work. Without a comprehensive study of this period, there is no general idea of the methods of implementation of this system in the various regions of the North Caucasus and the implementation of Russian administrative legislation on these territories. In our work covering the years 1816-1827, the documents collected mainly by the Caucasian Archaeography Commission (AKAK) were mainly used from first-hand sources and inspection works.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Kafkasya Çalışmaları

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 123
Atıf : 16
2022 Impact/Etki : 0.0
Kafkasya Çalışmaları