Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 34
 İndirme 19
Islamizing An Insurgency: Considerations On Radicalization In The North Caucasus [i̇syanı İslamlaştırmak: Kuzey Kafkasya’da Radikalleşme Üzerine Değerlendirmeler]
2019
Dergi:  
Kafkasya Çalışmaları
Yazar:  
Özet:

Bu makale, Çeçenistan ve Kuzeydoğu Kafkasya'daki isyanın 1990'lar ve 2000'lerdeki çatışmalar sırasında radikalleşmesini incelemektedir. Sovyet sonrası dönemde, bölgedeki ayrılıkçı hareket seküler ve milliyetçi köklerini saldı ve daha radikal ve İslamcı bir karakter kazandı. Bu araştırma, Rus kuvvetleri tarafından kullanılan karşı-direniş taktiklerinin isyanın radikalleşmesine katkıda bulunup bulunmadığını ya da bu radikalleşmenin yabancı savaşçılar ve Kafkasya’ya ait olmayan ideolojiler gibi dış etkenlerin sonucu olup olmadığını analiz etmektedir. Kuzey Kafkasya'da Rusya Federasyonu direnişe karşı, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batı ülkelerinde ortak olan nüfus merkezli yaklaşım yerine, düşman merkezli yaklaşım kullandı. Bu araştırma, yabancı misyonerlerin, savaşçıların ve ideolojilerin varlığının, çatışmanın dini açıdan ilham almasına neden olan ana katalizörler olduğu sonucuna varmaktadır. Bazı liderler Çeçen davasını destekleme sözü veren, yabancı, İslamcı radikallerle işbirliğinde bulunduklarından dolayı, bağımsızlık hareketinin içsel hizipçiliği de bu süreci kolaylaştırdı. Rusya’nın radikalleşmeye katkıda bulunan direniş karşıtı taktikleri halkı ağır psikolojik travmalara maruz bıraksa da isyanın dönüşümünün asıl nedeni değildir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Kafkasya Çalışmaları

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 123
Atıf : 16
2022 Impact/Etki : 0.0
Kafkasya Çalışmaları