Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 64
 İndirme 19
Korunan Alanlarda Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Yöntemiyle Behram Köyü ve Yakın Çevresi Örneğinde İncelenmesi
2020
Dergi:  
Journal Of Academic Social Resources
Yazar:  
Özet:

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile uydulardan elde edilen uzaktan algılama verileri ile bilgisayar temelli programlar ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak mevcut arazi kullanımlarının tespiti yapılmaktadır. Bu kapsamda Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı korunan alan olan Behram Köyü ve yakın çevresi araştırma alanı olarak seçilmiştir. Araştırmada arazi kullanımı ve arazi örtüsündeki değişimlerin tespit edilebilmesi için 16 Ağustos 2005 Landsat 5 TM ve 23 Ağustos 2019 tarihli Landsat 8 OLI uydu görüntüleri kullanılmıştır. Bu görüntüler ARCGIS ve ERDAS yazılımlarında işlenmiştir. Görüntü işleme aşamasında görüntü zenginleştirme, geometrik ve radyometrik düzeltme, kontrollü sınıflandırma, değişim matrisi oluşturulması ve yorumlanması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Doğal ve kültürel açıdan öneme sahip bu alanda meydana gelen zamansal değişimler görüntü işleme teknikleri ve kontrollü sınıflandırma yöntemi kullanılarak 8 sınıfa ayrılmıştır. Bu sınflar bitki örtüsü ile kaplı alanlar, çıplak alanlar, yerleşim alanları, sahil/kumsal alanları, tarım alanları, su yüzeyleri, tarihi alan ve zeytinliklerdir. Araştırma sonucunda 2005-2019 tarihleri arasında genel olarak yerleşim alanlarında yaklaşık % 5 lik bir artış olduğu buna rağmen bitki örtüsü ile kaplı alanlarda ve zeytinliklerde yaklaşık %8 lik bir azalma meydana geldiği analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

In The Protected Areas, The Time Change In The Use Of Land Comes To The Field With The Method Of Remote Recognition Of The Behram Village and Yakin Environment Examples
2020
Yazar:  
Özet:

Today, with the development of technology, remote detection data obtained from satellites and computer-based programs and image processing techniques are being identified for existing land uses. In this scope, the Behram Village, which is a protected area connected to the Çanakkale or Ayvacık district, and its nearby surroundings have been selected as a research area. The study used satellite images of 16 August 2005 Landsat 5 TM and 23 August 2019 Landsat 8 OLI to detect land use and changes in land cover. These images are processed in ARCGIS and ERDAS software. During the image processing phase, the processes of image enrichment, geometric and radiometric correction, controlled classification, the creation and interpretation of the exchange matrix have been carried out. The time changes that occur in this field of natural and cultural importance are divided into 8 classes using image processing techniques and controlled classification method. These are areas covered with plant cover, naked areas, settlements, beach/shore areas, agricultural areas, water surfaces, historic areas and olive plants. The study found that between 2005 and 2019 there was an increase of approximately 5 per cent in the settlement areas in general, but there was a reduction of approximately 8 per cent in the areas covered by plants and olive plants.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Journal Of Academic Social Resources

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 648
Atıf : 33
2022 Impact/Etki : 0.032
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
495/509

Journal Of Academic Social Resources