Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 61
 İndirme 31
Matematik Öğretmeni Eğitiminde Stem - Matematiksel Modelleme Birlikteliğinin Problem Çözme ve Modelleme Becerilerine Etkisi
2020
Dergi:  
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde üzerine yoğun çalışmaların yapıldığı bir eğitim yaklaşımıdır. Henüz tam olarak kavramsallaştırılamamış bu eğitim yaklaşımının ülkemiz eğitim sitemine nasıl entegre edilebileceği ile ilgili çalışmalar, hem ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarının hem de Milli Eğitim Bakanlığı’nın çağrıları ile devam etmektedir. Bu çalışmada araştırmacılar STEM eğitiminin matematik eğitiminde nasıl kullanılabileceğine örnek sunmak amacıyla matematiksel modellemeden de yararlanan bir uygulamanın katılımcıların matematiksel modelleme yeterlikleri ve problem çözme becerileri üzerine olan etkilerini incelemişlerdir. Araştırmaya fen edebiyat fakültesinden mezun fakat pedagojik formasyon eğitimi alan 22 öğretmen adayı katılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının hem matematiksel modelleme yeterliklerinde hem de problem çözme becerilerinde ilk duruma göre anlamlı ilerlemeler görülmüştür. Bulgular matematiksel modellemeden yararlanan bir STEM eğitiminin faydalı olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler:

Stem In Mathematics Teacher Education - The Effect Of Mathematical Modeling Combination On Problem Solving and Modeling Skills
2020
Yazar:  
Özet:

STEM (Fen, Technology, Engineering and Mathematics) education is an educational approach in the past few years where intensive studies have been carried out in our country. The work on how this educational approach can be integrated into our country’s educational site, which has not yet been fully conceptualized, continues with the calls of both the country’s leading industrial organizations and the Ministry of National Education. In this study, the researchers studied the effects of a application which also benefits from mathematical modeling to provide an example of how STEM training can be used in mathematical training on the mathematical modeling skills and problem-solving skills of the participants. The study was attended by 22 teachers who graduated from the Faculty of Science and Literature but received pedagogical formation. The results of the analysis showed significant advances in both the mathematical modeling skills and the problem-solving skills of the teacher candidates. The findings have shown that a STEM training that benefits from mathematical modeling can be useful.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 194
Atıf : 710
2022 Impact/Etki : 0.233
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
136/232

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi