Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 62
 İndirme 4
 Sesli Dinleme 1
Türkiye’de Diplomasinin Dijital Uygulamalarının Değerlendirilmesi
2021
Dergi:  
Yönetim Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada tarihsel serüveni içinde farklı boyutlara evirilen ve bu farklı boyutlar içerisinde kendisine yeni araçlar ve uygulama alanları bulan diplomasinin dijital yönü ile bu yeni alanın genelde diplomasi özelde ise kamu diplomasisi ve parlamenter diplomasi açısından etkinliği ele alınmıştır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle diplomasinin farklı kavramsal tanımlamaları ile diplomasi türleri ve akabinde dijital diplomasi kavramı tartışmaya açılmıştır. Dijital diplomasi ve dış işlerinde dijital açılımın inceleneceği çalışmada genel değerlendirmeler ve bakış açılarının yanı sıra örneklem olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış ilişkilerinin dijitale bakışı ve mevcut durum ortaya konulmuştur. Kavram kargaşasının önüne geçebilmek ve konuyu örneklendirebilmek açısından diplomasi ve dijital buluşmasında kamu diplomasisi 2.0 uygulamaları iki kurum açısından örnek uygulama alanı olarak analiz edilmiş ve sosyal medya bir dijital ve kamu diplomasisi aracı olarak tartışmaya açılmıştır. Makale kurumların dijital diplomasi uygulamaları ve yönetimi noktasında son derece açık ve istekli olduklarını ortaya koymuştur. Makalede sosyal medya hesapları genelde tek yönlü bilgi akışı sağlamaya dönük uygulamalar olarak ön plana çıkarken diyalog ortamının yaratıldığı dijital toplantı uygulamalarının ise interaktif bir etkileşim sağladığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

The Digital Approach of Diplomacy in Turkey
2021
Yazar:  
Özet:

In this study, the digital aspect of diplomacy, which has been divided into different dimensions within the historical prosperity and found new tools and fields of application within these different dimensions, and the effectiveness of this new area is often discussed in terms of diplomacy and public diplomacy and parliamentary diplomacy. In this context, the study first opened to the discussion of the different conceptual definitions of diplomacy with the types of diplomacy and the concept of digital diplomacy. Digital diplomacy and digital opening in foreign affairs will be studied in the study, as well as the general assessments and perspectives as an example, the digital view and current situation of the foreign relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and the Greater National Assembly of Turkey. In terms of the ability to overcome the concept confusion and to demonstrate the subject, the practice of public diplomacy 2.0 in diplomacy and digital meetings has been analyzed as an example-application field from the two institutions and social media has been open to discussion as a digital and public diplomacy tool. The article shows that the institutions are extremely open and willing in the digital diplomacy practices and management points. The article shows that social media accounts are usually in the forefront as applications aimed at providing one-way information flow while the digital meeting applications in which the dialogue environment is created provide an interactive interaction.

Anahtar Kelimeler:

0
2021
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Yönetim Bilimleri Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 977
Atıf : 9.240
Yönetim Bilimleri Dergisi