Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 35
 İndirme 1
DİJİTAL DİPLOMASİ: DİPLOMASİ 3.0
2023
Dergi:  
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Dijital Diplomasi 3.0 yaşadığımız dijital çağda teknolojinin hızla ilerlemesi ve toplumların dijital dönüşümü ile birlikte ortaya çıkan bir kavramdır. Geleneksel diplomasi yöntemlerinin yerini dijital araçlar ve iletişim kanalları almaya başlamıştır. Dijital diplomasi iletişim kanallarının hızlı bir şekilde çoğalması ve çeşitlenmesi sonucu ortaya çıkan zorlukları aşmak için geliştirilmiştir. Dijital diplomasi 3.0 dijital araçları ve teknolojiyi kullanarak uluslararası ilişkilerin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesini hedeflemektedir. Bu makale Dijital Diplomasi 3.0 kavramının ne olduğunu, nasıl işlediğini ve neden önemli olduğunu anlatmaktadır. Diğer iki dijital diplomasi dönemi ile karşılaştırıldığında daha kapsamlı bir yaklaşım sunduğu vurgulanmaktadır. Bu diplomasi türü geleneksel diplomasi yöntemleri ile dijital teknolojileri entegre ederek hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün daha fazla katılımını sağlamayı hedeflemektedir. Küresel kamuoyunu etkilemek için sosyal medya, bloglar, web siteleri, video platformları ve diğer dijital araçları kullanarak diplomasiyi de güçlendirmektedir. Dijital diplomasinin ana hedefleri olarak ulusal güvenlik, bilgi yönetimi, kamu diplomasisi, konsolosluk işlemleri, afet müdahalesi, dış kaynaklar ve politika planlama vurgulanmaktadır. Dijital diplomasinin aynı zamanda küçük devletlerin web siteleri, bloglar ve sosyal medya aracılığıyla alan sınırlaması olmaksızın geniş kitlelerle kamu diplomasisi yapmaları için fırsatlar sunduğu anlatılmaktadır. Devletlerin yaklaşık dört yüz yıldır küresel meselelerde birincil aktörler olmalarına rağmen bir avuç büyük teknoloji şirketinin jeopolitik etki için onlarla rekabet etmesiyle bu durum değişmeye başlamıştır. Dijital diplomasinin önemli bir uygulaması teknoloji büyükelçileridir. Birçok ülke büyük teknoloji firmalarının ulus devlet statüsüne yükselişini yansıtan teknoloji sektörüne elçiler atamaktadırlar. Fransa'nın bir “dijital işler büyükelçisi”, Estonya’nın “siber güvenlik elçisi” Hollanda'nın “inovasyon, teknoloji ve bilim için bir danışmanı” vardır. Bu yeni diplomasi uluslararası krizlerin çözümünde ve küresel iş birliği için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu yeni diplomasi yaklaşımı bazı riskleri de vardır. Özellikle siber saldırılar, veri gizliliği ihlalleri ve diğer güvenlik tehditler gibi konuların dikkate alınması vurgulanmaktadır. Sonuç olarak Dijital diplomasi 3.0 dijital çağda uluslararası ilişkilerin yönetilmesinde yeni ve önemli bir yaklaşımdır. Bu yeni dönem teknolojinin hızla gelişmesi ve dijital araçların kullanımının yaygınlaşması ile birlikte küresel iletişim ve iş birliğinin artması için yeni fırsatlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Digital Diplomacy: Diplomacy 3.0
2023
Yazar:  
Özet:

Digital diplomacy 3.0 is a concept that emerged with the rapid advancement of technology and the digital transformation of societies in the digital age we live in. Traditional diplomacy methods have started to be replaced by digital tools and communication channels. Digital diplomacy has been developed to overcome the difficulties that arise as a result of the rapid proliferation and diversification of communication channels. Digital diplomacy 3.0 aims to manage international relations more efficiently and effectively by using digital tools and technology. This article explains what digital diplomacy 3.0 is, how it works and why it's important. Compared to the other two digital diplomacy eras, digital diplomacy 3.0 offers more comprehensive approach. This type of diplomacy aims to ensure greater participation of governments, non-governmental organizations and the private sector by integrating traditional diplomacy methods with digital technologies. It also strengthens diplomacy, using social media, blogs, websites, video platforms and other digital tools to influence global public opinion. National security, information management, public diplomacy, consular operations, disaster response, external resources and policy planning are emphasized as the main objectives of digital diplomacy. It is also explained that digital diplomacy offers opportunities for small states to engage in public diplomacy with large audiences without limitations of space through websites, blogs and social media. Although states have been the primary actors in global affairs for nearly four hundred years, this situation has begun to change as a handful of big technology companies compete with them for geopolitical influence. An important application of digital diplomacy is technology ambassadors. France has a “digital affairs ambassador”, Estonia has a “cybersecurity ambassador” and the Netherlands has an advisor for “innovation, technology and science”. This new diplomacy offers new opportunities for resolving international crises and for global cooperation. However, this new diplomacy approach has some risks. Particular emphasis is placed on considering issues such as cyber-attacks, data privacy breaches, and other security threats. In conclusion, Digital diplomacy 3.0 is a new and important approach to managing international relations in the digital age.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 845
Atıf : 4.887
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi