Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 15
 Görüntüleme 96
 İndirme 42
Sumerlilerin Kökeni ve Kültürü
2018
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

Sumerliler Mezopotomya’nın yerli halkı olmayıp, buraya M.Ö. 3500 yılları dolaylarında dışarıdan gelmişlerdir. Fakat onların Mezopotamya’ya nereden geldikleri henüz kesin olarak belirlenememiştir. Bu hususta bilim adamları tarafından birçok görüş ileri sürülmüştür. Bunlar arasında en kuvvetlisi, Sumerliler’in Mezopotamya’ya Aral gölü çevresinden, yani Orta Asya’dan geldikleri şeklinde ileri sürülen görüştür. Bu görüşte olan bilim adamları, Sumerliler’in eski Türk topluluklarından biri veya Türklerle ilgili bir kavim olabileceği kanaatine varmışlardır. Öte yandan, Sumerlilerin dilleri de bu görüşü destekler mahiyettedir. Zira, Sumerce yapı bakımından Türkçe’nin de dahil olduğu “eklemeli” veya “bitişken” diller grubu içerisinde yer almaktadır. Sumerce ile Türkçe’yi kelime yapısı, kelime türetme, cümle ve kelimenin isimleştirilmesi, bağlaçsız sıralama ve kuralları, zincirleme kuralları, fiil ve isim cümleleri, çoğul ekleri bakımından karşılaştırabilmek mümkündür. Sumerce’nin kelime kökleri değişmez. Bu dilde tek hecelilik daha hakimdir. Sumerce’de kelime kökü gramer elamanlarının eklemesi ile Hint Avrupa dillerinde olduğu gibi değişikliğe uğramaz. Bu özellikler Türkçe’de de aynen görülür. Sumerce’deki kelime türetme kuralları da Türkçe’ye çok benzemektedir. Sumerce’nin başlıca özelliği tek tek kelimelerin veya cümle parçalarının gramer bakımından birbirleriyle olan ilişkilerini, bunları kelime zinciri haline getirerek ifade etmesidir. Türkçe’de de aynı özellikler görülür. Fiil ve isim cümleleri ile çoğul ekleri bakımından da her iki dil arasında benzerlikler bulunur. Dil özellikleri bakımından Türkçe ile karşılaştırılabilen Sumerce’nin Türkçe müstesna olmak üzere hiçbir dille kanaat verici etimolojik tek bir kelime aynılığı bulunamamıştır. Türkçe ve Sumerce kelimeler insan, tanrı ve tabiat grupları oluşturulmak suretiyle karşılaştırılmıştır. Çok sayıda Sumerce ve Türkçe kelimenin aynılığı ortaya çıkarıldıktan sonra birbirleriyle hiç ilgisi bulunmayan diller arasındaki tesadüfi kelime uygunluklarının bir mucize olduğu ortaya konulmuştur. Arkeolojik ve antropolojik belgeler de Sumerlilerin kimliğinin belirlenmesine katkı sağlıyor ve Türklükleri tezini güçlendiriyor. Sumerlilerle Subarlılar, Kutlar, Kaslar, Elamlılar, Hurriler ve Urartuluların aynı kökten gelen kavimler oldukları artık bütün bilim çevrelerinde kabul görüyor. Onlara ait belgeler de dillerinin tıpkı Sumer dili gibi bitişken ve eklemeli bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Hatta dillerine ait kelimeler Türkçe kelimelerle karşılaştırılabiliyor. 

Anahtar Kelimeler:

The Origin and Culture Of The Sumer
2018
Yazar:  
Özet:

The Sumerians are not the indigenous peoples of Mesopotamia, but are here. They came from the outside for 3500 years. But it is not yet clear where they came to Mesopotamia. A lot of opinions have been made by the scientists. The strongest of these is the view of the Sumer to the Mesopotamia in the form of the Aral Lake, that is, from Central Asia. Scientists in this view have found that the Sumerians may be one of the ancient Turkish communities or a people related to the Turks. On the other hand, the languages of the Sumerians are also supportive of this view. Zira is included in the group of languages "added" or "finished" including Turkish in terms of Sumeric structure. It is possible to compare Sumerce with Turkish in terms of word structure, word derivation, phrase and word nomination, unconnected ranking and rules, chain rules, real and name sentences, multiple attachments. Sumerce’s word roots don’t change. In this language, only one is more dominant. In Sumerce the word root does not change as in the Indian European languages with the addition of grammatical elements. These features are also seen in Turkey. The terms of sumerce are very similar to the Turkish. The main feature of Sumerce is that individual words or sentences express their relationships with each other in a grammar, making them a word chain. The same characteristics are seen in Turkey. There are similarities between the two languages in terms of real and name phrases and multiple attachments. In terms of language characteristics, Sumerce, which can be compared to Turkish, has not found a single etymological equivalent in any language except Turkish. The Turkish and Sumeric words are compared with the form of the creation of human, god and nature groups. After the equality of many Sumer and Turkish words was revealed, the coincidental word correspondence between languages that have no relation to each other was a miracle. Archaeological and anthropological documents also contribute to the identification of the Sumerians and strengthen the Turkish theory. The Sumer and the Subar, the Kutlar, the Muslar, the Elam, the Hurrians and the Urartulans are now accepted in all the scientific circles as peoples of the same root. Their documents also show that their languages have an enduring and added structure, just like the Sumer language. The words of his language can be compared to the Turkish.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 852
Atıf : 1.110
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini