Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 58
 İndirme 26
Sınıf Öğretmenlerinin İlk Yardım Konusundaki Öz Güven Düzeylerinin Belirlenmesi*
2016
Dergi:  
Researcher
Yazar:  
DOI:  
10.18301/rss.42
Özet:

Bu çalışmada, “Sınıf Öğretmenlerinin İlk Yardım Konusundaki Öz Güven Düzeylerinin Belirlenmesi” amaçlanmıştır. Tarama (survey) modeli ile gerçekleştirilen çalışmada, kullanılan ölçme aracı araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen anketin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı; 0.88 olarak bulunmuştur. Örneklem, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden tabakalı amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma örneklemini, 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı Niğde il merkezi, ilçeler ve köylerde görev yapan 112’si kadın, 38’i erkek; toplam 150 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, çalışmaya katılan öğretmenlerin sadece %1,3’ünün okulunda görevli sağlık personeli olduğu, büyük çoğunluğunun okulunda ecza dolabı olduğu (%93,7), ancak ecza dolabı olmayan okulların da (%6,7) bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin ilk yardım konusunda öz güven düzeylerinin düşük olduğu, ayrıca ilk yardım konusundaki öz güven düzeylerinin yaş, öğretmenlik görev süresi, ilk yardım ile ilgili hizmet içi eğitim almış olma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Aynı zamanda öğretmenlerin %82,7’si ilk yardım ile ilgili eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. Bu çerçevede verilecek eğitimlerin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmaması, alan uzmanlarının katkılarıyla gerçekleştirilecek uygulamalarla desteklenmesi sonucunda öğretmenlerin ilk yardım konusundaki öz güven düzeylerinin artacağı düşünülmektedir. * Bu çalışma, Sümeyye BAYTÜRE’ nin Prof. Dr. Ali ÖZEL danışmanlığında devam eden yüksek lisans tez çalışmasının bir kısmından yararlanılarak yapılmış ve 08-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenmiş olan “3rd International Conference on Primary Education (III. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı)” konferansında sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Researcher

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Researcher