Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 10
 İndirme 4
Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Edilme Nedenleri
2022
Dergi:  
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı tercih edilen sınıf öğretmenlerinin tercih edilme sebeplerini, eğitim öğretim uygulamalarını ve mesleki gelişimlerini incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseninde yürütülmüştür. Araştırmada öğretmenler ve veliler olmak üzere iki çalışma grubu oluşturulmuştur. Öğretmenler, amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Kahramanmaraş’ta devlet okulunda görev görev yapan ve öğrencisi kura ile belirlenen 15 gönüllü öğretmen seçilerek çalışmaya dahil edilmiştir. Veliler ise amaçlı örneklem türlerinden amaçlı tesadüfi örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Velilerin çalışma grubunu tercih edilen sınıf öğretmenlerin sınıfında öğrencisi olan 44 gönüllü veli oluşturmuştur. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve açık uçlu anket formu kullanılarak elde edilmiş ve içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin derslere planlı olarak girmeleri, etkinlik temelli ders işlemeleri, her öğrencisinin başarısını önemsemeleri, velilere ve öğrencilere ölçme değerlendirme sonuçları hakkında gerekli bildirimlerde bulunmaları, tecrübeli/yetkin olmaları, disiplinli olmaları, tercih edilme sebepleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda sınıf öğretmenlerinin, iletişim ve işbirliği becerilerinin çok iyi düzeyde olması, mesleğini ve öğrencilerini sevmesi ve fedakâr, çalışkan, şefkatli olmaları tercih edilme sebepleri içerisinde yer almıştır.

Anahtar Kelimeler:

Reasons For Teachers and Teachers To Prefer Teachers
2022
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to study the reasons for preferred class teachers, their educational and teaching practices and their professional development. The research has been carried out in the phenomenology (olgubilim) pattern of the quality research methods. In the study, two working groups, teachers and guardians, were formed. Teachers and guardians are determined by using the standard sampling technique of the purpose sampling types. The work group of teachers was formed by selecting 15 teachers who worked in the state school in Kahramanmaraş and the student was determined by the kura. The work group of parents was formed by 44 volunteers who were a student in the classroom of the preferred class teachers. The data was obtained using an open-end survey form for teachers with a semi-configured interview form and the content analysis technique. The research has concluded that class teachers are planned to enter classes, activities-based class processes, pay attention to each student’s success, provide the guardians and students with the necessary notifications about the evaluation results of measurement, experience, and reason for preference to be disciplined. It has also been among the reasons why class teachers have a very good level of communication and cooperation skills, they love their profession and their students, they prefer to be sacrificing, working, compassionate. The results obtained in the study may lead to what activities educational managers will focus on for their professional development.

Anahtar Kelimeler:

The Preferred Primary School Teachers: The Reasons For Being Preferred, Their Educational Practices, Their Personal and Professional Development
2022
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 874
Atıf : 9.250
2023 Impact/Etki : 0.596
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi