Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 8
Görüntüleme 39
İndirme 23
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Müzi̇k Öğretmeni̇ Adaylarinin Eşli̇k Dersi̇ne Bakiş Açilari İle Derste Zorlandiklari Konulara İli̇şki̇n Çözüm Öneri̇leri̇
Yazar:  
Yıl:  
2011
Özet:

Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin eşlik dersi hakkındaki görüşlerini alınarak, bu derste zorlandıkları konular, zorlanmalarının sebepleri ve zorlandıkları konulara ilişkin çözüm önerilerini ortaya koymaktadır. Anket, bu dersi alan üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan toplam 43 müzik öğretmeni adayına sekiz tane açık uçlu soru yöneltilmiştir. Ankete verilen yazılı cevaplar, nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarında, öğrenciler, eşlik dersinin, ileriki meslek yaşantılarında vazgeçilmez öneme sahip olduğunu, bu dersin gerekliliği itibariyle lisans eğitimi boyunca olması gerektiğini, bu dersin diğer alan derslerine faydalarından bahsetmektedir. Eşlik dersinde zorlandıkları konularda, bu derse kadar ki süre içinde, özellikle piyano ve armoni derslerinde, eşlik dersine alt yapı oluşturacak şekilde derslerin içeriğinin planlanmasının önemi üzerinde durulurken, birlikte uyum içerisinde çalma becerilerinin gelişimine olanak sağlayabilecek çalışmalara daha fazla yer verilmesi gerektiği sonucu çıkartılmıştır. Bununla birlikte, eğitim müziği alanında ve eşlikli okul şarkılarına ilişkin kaynak kitapların sayısının arttırılması gerektiği vurgulanmıştır. Sonuçlara dayanarak, öğrencilerin eşlik dersine ilişkin görüşlerine gereken önem verilerek, derse ilişkin zorluk çekilen konular ve çözüm önerilerine gereken hassasiyet göstererek, bu zorlukların aşılmasına yardımcı olabilecek çalışmalara yer vermek gerektiği önerilmektedir

Anahtar Kelimeler:

Müzik Öğretmeni Adayları, Eşlik Dersi, Eşlik Dersine İlişkin Görüşler

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler