Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
5

İNDİRME
5

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
FARKLI EĞITIM ALT YAPISI OLAN BIREYLERIN FITNESS SEKTÖRÜNÜ TERCIH NEDENLERI

2019 - İlhan Odabaş, Hüseyin Sarıçam, Lale Güler - https://doi.org/10.5152/rss.2019.0009

Özet:Dünya çapında ve Türkiye’de en hızlı büyüyen sektör olan fitness sektöründe doğal olarak insan kaynağına da çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı bilim alanlarından birçok insan için istihdam anlamında bu sektör bir cazibe haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; fitness antrenörlük eğitimine katılan bireylerin mesleki alt yapılarının tespit edilip fitness sektörüne yönelim nedenlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 dönemi Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonunun İstanbul’da açmış olduğu eğitimlere katılan 36 kadın (Xyaş=29.13±7.21) ve 123 erkek (Xyaş=24.92±5.88) toplam 159 (Xyaş=25.88±6.43) gönüllü aday oluşturmaktadır. Çalışmada tarama modeli kullanılmış olup, mevcut durum betimsel yöntemle ortaya konulmuştur. Verilerin değerlendirilmesi için SPSS programı kullanılmış olup normallik testi yapıldıktan sonra tanımlayıcı istatistik, frekans analizi yapılmıştır. Katılımcıların %35,8 Mezun olduğum alanda çalıştım ama mutlu değildim, %8,8 Mezun olduğum alanda çalıştım fakat maddi olarak yetersizdi, %8,2 mezun olduğum alanda iş bulamadım, %8,2 mezun olduğum alanın geleceği açık değildi,% 5,0 mezun olduğum alanda istediğim iş imkânını bulamadım diyerek mezun olduğu alanda ilerlememiştir. Katılımcıların %77,4 daha mutluyum ve bu alanı seviyorum, % 5,7 kendi alanımda iş bulamadım, % 4,4 maddi olarak daha kazançlı, %2,5 Spor salonum olduğu için sertifika almak istedim, % 2,5 diğer sebeplerden dolayı bu alana yöneldiklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak; Katılımcıların eğitim alt yapısı incelendiğinde fitness antrenörlük kurslarına beden eğitimi ve spor yüksekokulu veya spor bilimleri fakültelerinin aksine diğer bölüm alt yapısına sahip okullardan daha çok katılım olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelime:Fitness, fitness sektörü, fitness antrenörlük eğitimi

Bu Yayına Atıf Yapanlar