Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
3

GÖRÜNTÜLEME
49

İNDİRME
32

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÇANAKKALE’DE TURİZMİN EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL VE EĞİTİMSEL ETKİLERİ ÜZERİNE YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ

2014 - Kamile GÜLÜM, Mustafa BOZ - https://doi.org/10.17121/ressjournal.40

Özet:Her yıl binlerce turisti ağırlayan Çanakkale ili turizmden hak ettiği payı alamamaktadır. Oysa turizmde sürdürülebilirlik ve yerel kalkınma için turistin kalış süresinin uzatılmaya ihtiyacı olduğu kadar yerel halkın turizme karşı tutumu da oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı; Çanakkale İlinde yapılan turizm faaliyetlerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitimsel olarak insanları nasıl etkilediğini tespit etmektir. Araştırmanın deseni tarama modelindedir. Çalışmanın verileri araştırıcılar tarafından geliştirilen bir anket formu ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale ilinde yaşayan yerel halk örneklemini ise Çanakkale il merkezinde yaşayan 580 kişi oluşturmaktadır. Anket formları 2013 yılı bahar döneminde şehrin farklı bölgelerinde yaşayan, ankete katılmaya gönüllü kişilere uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programında değerlendirilmiş, tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, turizm faaliyetlerinin ekonomik, sosyo-kültürel ve eğitim açısından örneklem üzerinde olumlu katkılar sağladığını göstermiştir.

Anahtar Kelime:Turizm faaliyetleri, yerel halk, turizmin ekonomik etkisi, turizmin sosyo-kültürel etkisi, turizmin eğitimsel etkisi.

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.