Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 53
İNDİRME 74
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Sağlikta Şi̇ddet: Retrospekti̇f Bi̇r İnceleme
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Amaç: Çalışmanın amacı, sağlıkta şiddet ile ilgili günlük gazetelerde yer alan haberlerin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Retrospektif, tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada 01.01.2019-01.07.2019 tarihleri arasında arşivine internet aracılığı ile ulaşılabilen baskı sayısı en yüksek 3 gazetede yer alan haberler incelenmiş, “sağlıkta şiddet, sağlık çalışanına şiddet, doktora şiddet, hemşireye şiddet” anahtar kelimeleri girilerek sağlıkta şiddet ile ilgili haberlere ulaşılmıştır. Araştırmanın evrenini belirtilen tarihler arasında yayınlanmış olan 3 gazetede yer alan haberler oluşturmaktadır. Tarama sonunda ulaşılan 67 haber araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Tekrar eden haberler ve içeriğinde olay barındırmayan, şiddeti kınama amaçlı yer alan haberler elimine edildikten sonra kalan 28 haber makalede şiddeti uygulayan kişinin niteliği, şiddetin gerçekleştiği hastanenin türü, şiddetin hangi sağlık personeline yönelik gerçekleştirildiği, şiddetin gerçekleştirildiği birim, şiddetin nedeni ve niteliğine göre incelemeye tabi tutulmuştur. Bulgular:Baskı sayısı en yüksek 3 gazetede yer alan haberlerin incelenmesi sonucunda şiddetin %85,7’sinin hasta yakını tarafından gerçekleştirildiği ve %35,7’sinin kamu hastanelerinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Gerçekleşen şiddetin %85,7’sinin doktorlara yönelik olduğu ve %42,8’inin polikliniklerde gerçekleştiği görülmüştür. Şiddetin gerçekleştirilme nedeninin %25’inin hasta için öncelik istenmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Şiddetin niteliği açısından ise gerçekleştirilen şiddetin %96,4’ünün fiziksel şiddet olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Son yıllarda yaşanan şiddet olaylarında gözlenen artış, sağlık sektöründe de kendini göstermekte ve sağlık kurumlarını sağlık çalışanları için adeta riskli bir ortama dönüştürmektedir. Sağlık personelinin çalıştığı ortamda kendini güvende hissetmesi, sunulan hizmetin kalitesi açısından da oldukça önemlidir. Bu noktada şiddet içeren olayların önlenmesi için Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları, hastalar, yazılı ve görsel medya yayın organlarının birlikte ve aktif olarak rol alması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Şiddet,Sağlıkta Şiddet, Sağlık Çalışanına Şiddet

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler