Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 1
Görüntüleme 141
İndirme 62
Sesli Dinleme 3
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Ortaokul 5. Sinif Türkçe Ders Ki̇tabinda Yer Alan Okuma Meti̇nleri̇ni̇n Söz Varliği Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun onayıyla 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ortaokul 5.sınıf öğrencilerine okutulan Türkçe Ders Kitabı (MEB, 2017a) içerisindeki 31 okuma metninin söz varlığı ögelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda “Okuma metinleri farklı ve toplam söz varlığı unsuru, deyim, ikileme, özel isim, ilişki sözü, kalıplaşmış söz ve atasözleri bakımından nasıl bir niceliğe sahiptir?” sorusuna cevap aranmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, belgesel (doküman metodu) tarama metodu kullanılmış; okuma metinlerinden elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Metinlerin söz varlığı ögeleri deyim, ikileme, özel isim, ilişki sözü, kalıplaşmış söz ve atasözleri başlıkları altında sıralandıktan sonra her kategorideki sözcüklerin ayrı ayrı sıklık listeleri hazırlanmıştır. Araştırma sonunda 5.sınıf Türkçe ders kitabında toplam 12.235, farklı 3.076 söz varlığı unsuru tespit edilmiş; kitabın deyim kullanımı açısında zengin olduğu ancak atasözü, ilişki sözü, kalıplaşmış söz ve ikileme yönünden zayıf içerikte hazırlandığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Ortaokul 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı, okuma metinleri, söz varlığı

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler