Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 2
GÖRÜNTÜLEME 71
İNDİRME 50
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Alzhei̇mer Hastalarina Pri̇mer Bakim Veren Ai̇le Üyeleri̇ni̇n Bakim Yükünü Etki̇leyen Faktörler
Yazar:  
Yıl:  
2018
Kurum:  
["Sakarya Üniversitesi:::Ümmühan KAYA UYGUN","Sakarya Üniversitesi::: Hasan Hüseyin TAYLAN"]
Özet:

Dünyada sağlık, teknoloji, eğitim ve sosyal güvenlik alanlarında yapılan iyileştirmeler ve gelişmelerle ortalama yaşam süresi uzamış, ölüm oranları azalmış, nüfusun yaşlanması ile birlikte birçok sorun da beraberinde gelmiştir. Bu sorunlardan biri ileri yaş hastalığı olarak adlandırılan ve henüz tedavisi bulunamayan Alzheimer hastalığıdır. Dünyada 46,8 milyon, ülkemizde 400.000- 450.000 bini aşkın Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Alzheimer hastalığından ölenlerin oranı 2011 yılında %2,9’iken 2015 yılında bu oran %4,3’e yükselmiştir. Hastalık; kişide zihinsel, duygusal ve fiziksel kayıplara sebep olmakta ve hastalık ilerledikçe hastanın bağımlılığı da artış göstermektedir. Hastalığın her hastada farklı seyretmesi, psikolojik ve davranışsal semptomlarının olması ve henüz tedavisinin bulunamamış olması diğer hastalıklardan ayıran güç yönleridir. İlerleyen yıllarda daha da yaygınlaşacağı yadsınamaz bir gerçek olan Alzheimer hastalığının bakımı da oldukça güç,yıpratıcı ve yorucu olmakta; hastalık ilerledikçe bakım veren kişinin yükü de artış göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Alzheimer hastasına primer bakım veren aile üyelerinin bakım yüklerini etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Çalışmada nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Sinop ilinde ikamet eden ve Alzheimer hastasına bakım vermekten doğrudan sorumlu olan 108 hasta yakını oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Novak ve Guest tarafından 1989 yılında geliştirilen ve Türk toplumu için geçerlilik ve güvenirliği 2004 yılında Küçükgüçlü tarafından yapılan “Bakımveren Yükü Envanteri” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda: Bakım verenlerin çoğunluğunun kadın( %74,1), evli(81,5), 45-64 yaş grubunda (%64,8) ve hastanın kızı(%43,5) olduğu, bakım verenlerin %50 sinin “ailevi sorumluluk” duygusu ile bakım verdiği, %67,6’sının “refakat” konusunda yardıma ihtiyaç duyduğu, %49,1’inin bakım vermeden kaynaklı sağlık sorununun olduğu, sağlık sorunu olduğunu söyleyenlerin %43,5’inin ise psikiyatrik hastalığı olduğu bulunmuştur.Bakım verenlerin medeni durumu, çocuk sayısı, aile yapısı, hastası ile yakınlık derecesi ve evde bakım ücreti alma durumu ile bakım yükü ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı; bakım verenin yaşı,cinsiyeti, çalışma durumu, gelir durumu,hastalık süresi ve günlük bakım süresi(saat) ile bakım yükü ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Alzheimer, Bakım Verme, Primer Bakım Veren, Bakım Veren Yükü

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler