Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 4
GÖRÜNTÜLEME 70
İNDİRME 38
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisi Kazandırmada Filmlerin Kullanımı
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Yıl:  
2016
Özet:

Okuma becerisi diğer dil becerilerine oranla özellikle akademik anlamda çok önemli bulunduğundan, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmekte olan öğrencilerin de hedef dilde en çok önem verdikleri beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin okuma sürecini etkileyen faktörlerin farkında olmaları ve okuma süreçlerini bu doğrultuda kontrol altında tutmaları konusunda bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır. Dil öğretiminde işitsel ve görsel araçların kullanımı ve faydaları bilinen bir olgudur. Bu araçların başında da filmler gelmektedir. Yapılan araştırmalarda dil öğretiminde filmleri kullanmanın yabancı dil öğrencilerinin diğer dil becerilerinde olduğu gibi konuşma becerilerinin gelişmesinde de etkili olduğu görülmüştür. Yapılan alan yazın taramasında filmlerin yabancı dil öğretiminde kullanımı ve bu konuda yapılan birçok çalışma varken ülkemizde çok az çalışma yapıldığı ve bunun da yeterli olmadığı görülmüştür. Bu da çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Filmlerin yabancı dil öğretiminde ya da yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı, filmlerin sınıfta ya da öğrencilerin tek başlarına izlemesi şeklinde basit bir olgu olarak görülemez. Bu konuda başarıya ulaşılması için öğretmen tarafından destekleyici film izleme etkinlikleri oluşturulmalıdır. Destekleyici etkinlikler olmadan yapılacak film izleme başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bununla birlikte doğru filmle birlikte doğru bir yöntem kullanıldığında filmler, öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmede etkili ve eğlenceli bir yol olacaktır. Bu noktada yabancı dil öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Öğretmenin en önemli görevi, öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek için iyi bir öğrenme ortamı sağlamalarıdır. Bu çalışmada, filmler yoluyla Yabancılara Türkçe öğrenenlerin okuma becerilerinin geliştirilmesi konusu irdelenmiş ve öğretmenlerin yabancılara Türkçe derslerinde kullanabilecekleri, filmler yoluyla okuma becerilerinin geliştirilmesine dönük etkinlik örnekleri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

okuma, film, yabancı dil, etkinlik.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler