Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
23

İNDİRME
16

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ MATEMATIK DERSLERINDE AKILLI TAHTA KULLANMAYA YÖNELIK TUTUMLARININ BAZI DEĞIŞKENLERE GÖRE İNCELENMESI

2018 - Kemal Özgen,Ali Tum - https://doi.org/10.30703/cije.380702

Özet:Matematik dersi soyut bir içeriğe sahip olmasından dolayı birçok öğrencinin korkulu rüyası olduğu bilinmektedir. Bu durum öğrencilerin matematiğe karşı ilgilerini, tutumlarını ve sevgilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu soyut içerik ne kadar çok somutlaştırılırsa öğrencide anlamlı öğrenme gerçekleşebilir ve başarı sağlanabilir. Bunun için eğitim teknolojilerinden akıllı tahta kullanılabilir. Bu eğitim teknolojisinin derslerde etkili şekilde kullanılabilmesi ve başarı sağlanması için temel şartlardan biri öğrencinin bu teknolojiyi ne derece kabullendiğidir. Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin matematik derslerinde akıllı tahta kullanmaya yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Bu çalışmanın katılımcıları bir il merkezinde öğrenim gören 5 ve 6. sınıfta öğrenim gören toplam 220 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Kişisel bilgi formu ve akıllı tahta kullanımına yönelik tutum ölçeği veri toplama araçları olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis testi, çoklu karşılaştırma analizi ve regresyon analizi yapılarak analiz edilmiştir. Araştırmada ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanmaya yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu, tutumlarının cinsiyet, sınıf, matematik başarı düzeyi, bilişim teknolojileri dersi başarı düzeyi ve genel akademik başarı düzeyine göre farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca matematik dersi, bilişim teknolojileri dersi ve genel akademik notları matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumu düşük düzeyde yordadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime:Akıllı Tahta, Başarı, Matematik, Ortaokul öğrencileri, Tutum

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız Kampüs Dışı Erişim için buraya tıklayarak kurumsal E-Mail adresinizi girebilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresinize gelen kod ile Sobiad'a kurum dışından giriş yapabilirsiniz.