Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 85
İndirme 33
Sesli Dinleme 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Uluslararasi İnsancil Hukukta İdari̇ Gözalti ve Devlet Dişi Si̇lahli Aktörler
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

İdari gözaltı, adli gözaltıdan farklı olarak, güvenlik esasına dayalı, cezalandırıcı nitelikte olmayan ve yürütme erki tarafından emredilen istisnai bir tedbirdir. İdari gözaltının amacı, geçmişteki davranışlarından dolayı kişileri cezalandırmak değil, güvenlik için tehdit oluşturduğu değerlendirilen bireylerin düşmanca eylemlere girişmelerini önlemektir. Karşı tarafa mensup olanları yakalama ve alıkoyma, silahlı çatışmanın doğasında var olan bir özelliktir. Uygulayanı devlet olsun devlet dışı aktör olsun, karşı tarafı özgürlüğünden yoksun bırakma, silahlı çatışmalarda meydana gelen sıradan bir olaydır. Uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda ele geçirilen muharipler, savaş esiri olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılabilmektedir. Ancak muharip statüsünün olmadığı uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda yakalanan karşı taraf mensuplarının hangi esas ve usullere göre gözaltında tutulacağı konusu tartışmalıdır. Bu makalede günümüz silahlı çatışmalarının önemli birer aktörü olan devlet dışı silahlı aktörler tarafından uygulanan gözaltı tedbirinin yasal dayanağı olup olmadığı tartışılacaktır. Makale iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, önleyici gözaltı kavramı tanımlanmış ve uluslararası olmayan silahlı çatışmalar kapsamında özellikleri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise devlet dışı silahlı aktörlerin uyguladıkları önleyici gözaltının yasal dayanakları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Devlet Dışı Silahlı Aktörler, Enterne Etme, Güvenlik Amaçlı Gözaltı, İdari Gözaltı, Önleyici Gözaltı, ÖzgürlüğündYoksun Bırakılma

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler