Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 1
Görüntüleme 87
İndirme 19
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Post – Endüstriyel Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı ve Kentsel Mekâna Yansımaları
Yazar:  
Yıl:  
2011
Özet:

Bu çalışmada 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren değişen üretim – tüketim ilişkileri bağlamında toplumsal yapıda tanık olunan dönüşümler incelenmiştir. Bu incelemenin amacı, ekonomik düzlemde tanık olunan dönüşümlerin; insan, çalışma yaşamı, toplumsal değerler ve kentsel mekân arasındaki ilişkilere olan etkilerini analiz etmektir. Bu çerçevede çalışmada ilk olarak; endüstri devriminin çalışma yaşamına etkileri ve kentsel yapıya yansımalarını analiz edilecektir. Daha sonra ise, 20. yüzyılın son çeyreğinde toplumsal yapının tüm düzlemlerini etkileyen post – endüstriyel süreçlerin; endüstri toplumundan farklı olarak toplumsal yapıda ortaya çıkardığı dönüşümlerin çalışma yaşantısına etkileri ve kentsel mekâna yansımalarının neler olduğu irdelenecektir. Çalışmanın bu bölümünde ele alınacak anahtar kavramlar, “boş zaman”, “esnek çalışma” “tüketim”, “hedonizm” ve “alışveriş merkezleri” şeklindedir. Bu anahtar niteliğindeki kavramlardan yola çıkılarak toplumsal yapıda, post –endüstriyel dönüşüm sü- recinin izleri takip edilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Boş zaman, esnek çalışma, tüketim, hedonizm, kent mekanı

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler