Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 5
Görüntüleme 343
İndirme 103
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yansıtıcı İnceleme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Dergi:  
Erciyes Akademi
Yazar:  
Yıl:  
2011
Özet:

Bu araştırmada Yansıtıcı İnceleme Olarak Sosyal Bilgilerin amacı, içeriği ve yöntemi konusunda öğretmen görüşleri incelenmiştir. Çalışma tarama modelindedir. Çalışmanın Örneklemini Kayseri ilinde görev yapan Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Kayseri ilinde ilköğretimde görev yapan 444 (Sosyal Bilgiler ve Sınıf) öğretmenden elde edilmiştir. Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak, Barr, Barth ve Shermiss (1978) tarafından geliştirilen ve Ersoy Kozan1’ın Türkçeye uyarladığı “Yansıtıcı İnceleme Olarak Sosyal Bilgiler Eğitimine Yaklaşım Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Yansıtıcı İnceleme Olarak Sosyal Bilgilerin, amaç, içerik ve yöntem boyutuna ilişkin öğretmen görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiş, ancak genel olarak öğretmenlerin branş, ve mesleki kıdemlerine göre görüşlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Bilgiler, Yansıtıcı İnceleme, İlköğretim

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler