Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 2
 İndirme 4
Basketbolcularda Elektri̇ksel Kas Uyarimi İle Bi̇rleşti̇ri̇lmi̇ş Pli̇ometri̇k Antrenmanin Sporti̇f Performans Parametreleri̇ne Etki̇si̇
2022
Dergi:  
Ondokuz Mayıs University Journal of Sports and Performance Researches
Yazar:  
Özet:

Günümüzde, sportif performansı artırmak için kullanılan çeşitli antrenman yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden biri, kuvveti koruma ve geliştirme antrenmanı olarak kullanılan yapay elektriksel kas uyarılarıdır (EMS). Araştırmanın amacı basketbolcularda elektriksel kas uyarımı (EMS) ile birleştirilmiş pliometrik antrenman uygulamasının sportif performans parametrelerine etkilerini incelemektir. Araştırmaya 15-20 yaş arasında toplam 20 basketbolcu katıldı. Katılımcılar pliometrik (PA) ve EMS ile birleştirilmiş pliometrik antrenman (PEMS) olmak üzere rastgele iki eşit gruba ayrıldı. Araştırmanın başında ve sonunda katılımcıların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, dikey sıçrama, anaerobik güç, 20m sürat, çeviklik, denge ve tekrarlanan sprint performans ölçümleri alındı. Araştırmanın bulgularında PEMS ve PA gruplarının ön test son test skorları arasında tüm sportif performans parapetreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oldoğu saptandı. Ancak, gruplar arasında dikey sıçrama, denge, çeviklik, 20m sürat ve tekrarlı sprint performanslarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. Sonuç olarak hem pliometrik antrenmanlar hem de pliometrik antrenman ile birleştirilmiş EMS antrenmaları sportif performansı geliştirmede kullanılabilecek iki etkili yöntem olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Plyometric Training Combined With Electrical Muscle Stimulation On Sports Performance Parameters In Basketball Players
2022
Yazar:  
Özet:

Today, there are various training methods used to increase athletic performance. One of these methods is artificial electrical muscle stimulation (EMS) used as strength maintenance and development training. The objective of the study is to examine the effects of plyometric training applications combined with EMS on sportive performance in basketball players. A total of 20 basketball players between the ages of 15-20 participated in the research. Participants were randomly divided into two equal groups: plyometric (PA) and plyometric training combined with EMS (PEMS). At the beginning and end of the study, the participants' height, body weight, vertical jump, 20m sprint, agility, balance and repeated sprint performance measurements were taken. In the findings of the study, there was a statistically significant difference between the pre-test and post-test scores of the PEMS and PA groups, among all sportive performance parameters. However, it was determined that there was no statistically significant difference between the groups in vertical jump, balance, agility, 20m sprint and repeated sprint performances. As a result, it can be said that both plyometric training and EMS training combined with plyometric training are two effective methods that can be used to improve sportive performance.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler