Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 53
 İndirme 6
ŞANLIURFA TEK TEK DAĞLARI COĞRAFYASINDA NEOLİTİK DÖNEMDEN ROMA DÖNEMİNE TAŞ OCAKLARI VE KAYA MEZARLARI
2020
Dergi:  
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Geçmişte Yabani fıstık (menengiç) korulukları ile kaplı Tek Tek Dağları Epi-paleolitik dönemden itibaren iskân görmüş bir bölgedir. Özellikle Neolitik dönemde tuzak alanlarının kurulması ile birlikte iskân sayısı artmış ve bu durum günümüze kadar devam etmiştir. Bölge insanı günümüzde hayvancılık ile uğraşmakta, bölgenin kuru dere yataklarında ise küçük tarım alanları açıp arpa, buğday gibi tahıllar ekmektedir. Neolitik dönemde onlarca dekar alanda kurulmuş olan etrafı balık pulu duvarla örülü tuzak alanları, taş ocakları, Tunç çağı ve Roma dönemine tarihlenen kaya mezarları, taş işçiliğinin çok erken dönemlerden itibaren bölgede büyük bir önem kazandığını göstermektedir. Bölgede kireçtaşı kayalıkların yoğun oluşu ve büyük ağaçların bulunmayışından dolayı Epi-paleolitik dönemden itibaren bölgenin günümüzde olduğu gibi bir iklime sahip olduğunu göstermektedir. Karahan Tepe, Harbetsuvan Tepesi, Soğmatar, Şuayp Şehri gibi ören yerlerindeki taş işçiliği de bu görüşümüzü destekler niteliktedir. Soğmatar’ın kireçtaşı kayalıkları, Erken Tunç Çağı ve Roma döneminde bir Nekropol alanı olarak kullanılmıştır. Kuyu girişli olarak adlandırılan Erken Tunç Çağı’na ait kaya mezarı sayısı bakımından Anadolu’da en fazla mezara sahip bir yerleşim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu mezarların bazıları, Roma döneminde tekrar genişletilerek kaya mezarı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada, Tek Tek Dağları bölgesinin geçmişte de günümüzde olduğu gibi bitki örtüsü yönünden zengin olmadığı, bu bağlı olarak da taş işçiliğinin Neolitik dönemden itibaren bölgede gelişmeye başladığını göstermeye çalışacağız..

Anahtar Kelimeler:

The only mountains in Sanliurfa in the geography from the Neolithic era to the Roman era stone and cave tombs
2020
Yazar:  
Özet:

In the past, the only mountains covered with wild beans (meningic) protections have been seen as an epi-paleolithic region since the time. Especially in the Neolithic period, with the establishment of the hole fields, the number of islands has increased and this situation has continued until today. The area manages today with livestock, and in the dry beds of the area, small farm areas are opened and grains are planted, such as grain and grain. Through the hostage areas, stone hostages, stone tombs, stone tombs that date from the Tunic era and the Roman era, which were established in dozens of square hectares in the Neolithic era, show that stone labor has gained great importance in the region from very early times. Due to the intense formation of rocks in the region and the absence of large trees, it shows that the region has a climate as it is today from the Epi-Paleolithic period. The stone work in places like Karahan Tepe, Harbetsuvan Tepe, Soğmatar, Shuayp City is also the title of supporting this view. The rocks of Soğmatar were used as a Necropol area in the early Tune and Roman times. From the point of view of the number of rock tombs of the Early Tunch Age called the Kuyu entrance, we are seen as a settlement with the most tombs in Anadolu. Some of these tombs were also used as rocky tombs, which was expanded again during the Roman era. In this study, we will try to show that the Single Mountains region is not rich in terms of plant cover as it was in the past as it is today, and therefore the stone labor has begun to develop in the region from the Neolithic period.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


2020


Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Alan :   Filoloji; Güzel Sanatlar; İlahiyat; Mimarlık, Planlama ve Tasarım; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 375
Atıf : 916
2023 Impact/Etki : 0.12
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi