User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 2
 Views 53
 Downloands 6
ŞANLIURFA TEK TEK DAĞLARI COĞRAFYASINDA NEOLİTİK DÖNEMDEN ROMA DÖNEMİNE TAŞ OCAKLARI VE KAYA MEZARLARI
2020
Journal:  
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
Author:  
Abstract:

Geçmişte Yabani fıstık (menengiç) korulukları ile kaplı Tek Tek Dağları Epi-paleolitik dönemden itibaren iskân görmüş bir bölgedir. Özellikle Neolitik dönemde tuzak alanlarının kurulması ile birlikte iskân sayısı artmış ve bu durum günümüze kadar devam etmiştir. Bölge insanı günümüzde hayvancılık ile uğraşmakta, bölgenin kuru dere yataklarında ise küçük tarım alanları açıp arpa, buğday gibi tahıllar ekmektedir. Neolitik dönemde onlarca dekar alanda kurulmuş olan etrafı balık pulu duvarla örülü tuzak alanları, taş ocakları, Tunç çağı ve Roma dönemine tarihlenen kaya mezarları, taş işçiliğinin çok erken dönemlerden itibaren bölgede büyük bir önem kazandığını göstermektedir. Bölgede kireçtaşı kayalıkların yoğun oluşu ve büyük ağaçların bulunmayışından dolayı Epi-paleolitik dönemden itibaren bölgenin günümüzde olduğu gibi bir iklime sahip olduğunu göstermektedir. Karahan Tepe, Harbetsuvan Tepesi, Soğmatar, Şuayp Şehri gibi ören yerlerindeki taş işçiliği de bu görüşümüzü destekler niteliktedir. Soğmatar’ın kireçtaşı kayalıkları, Erken Tunç Çağı ve Roma döneminde bir Nekropol alanı olarak kullanılmıştır. Kuyu girişli olarak adlandırılan Erken Tunç Çağı’na ait kaya mezarı sayısı bakımından Anadolu’da en fazla mezara sahip bir yerleşim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu mezarların bazıları, Roma döneminde tekrar genişletilerek kaya mezarı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada, Tek Tek Dağları bölgesinin geçmişte de günümüzde olduğu gibi bitki örtüsü yönünden zengin olmadığı, bu bağlı olarak da taş işçiliğinin Neolitik dönemden itibaren bölgede gelişmeye başladığını göstermeye çalışacağız..

Keywords:

The only mountains in Sanliurfa in the geography from the Neolithic era to the Roman era stone and cave tombs
2020
Author:  
Abstract:

In the past, the only mountains covered with wild beans (meningic) protections have been seen as an epi-paleolithic region since the time. Especially in the Neolithic period, with the establishment of the hole fields, the number of islands has increased and this situation has continued until today. The area manages today with livestock, and in the dry beds of the area, small farm areas are opened and grains are planted, such as grain and grain. Through the hostage areas, stone hostages, stone tombs, stone tombs that date from the Tunic era and the Roman era, which were established in dozens of square hectares in the Neolithic era, show that stone labor has gained great importance in the region from very early times. Due to the intense formation of rocks in the region and the absence of large trees, it shows that the region has a climate as it is today from the Epi-Paleolithic period. The stone work in places like Karahan Tepe, Harbetsuvan Tepe, Soğmatar, Shuayp City is also the title of supporting this view. The rocks of Soğmatar were used as a Necropol area in the early Tune and Roman times. From the point of view of the number of rock tombs of the Early Tunch Age called the Kuyu entrance, we are seen as a settlement with the most tombs in Anadolu. Some of these tombs were also used as rocky tombs, which was expanded again during the Roman era. In this study, we will try to show that the Single Mountains region is not rich in terms of plant cover as it was in the past as it is today, and therefore the stone labor has begun to develop in the region from the Neolithic period.

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
2020
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Field :   Filoloji; Güzel Sanatlar; İlahiyat; Mimarlık, Planlama ve Tasarım; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 375
Cite : 916
2023 Impact : 0.12
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi