Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 214
 İndirme 71
 Sesli Dinleme 1
Vladimir Propp’un Yapısal Çözümleme Yöntemi Çerçevesinde “tadeo Jones 2: Kral Midas’ın Sırrı” Filmi İncelemesi
2019
Dergi:  
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS
Yazar:  
Özet:

Görsel sanatlar, teknolojinin gelişmesiyle seyir dünyamıza yenilikçi deneyimler sunar. Sinemada bu süreçteetkili aktarım biçimi olmuştur. Animasyon film yapımcıları, mitolojik hikayelerle kurguladıkları senaryolarını büyüleyici görsel efektlerle süsleyip sürükleyici bir anlatı yapısı oluşturmaktalar. İncelediğimiz film olan “Tadeo Jones 2: Kral Midas’ın Sırrı”,  M.Ö. 738 – M.Ö. 696 yılları arasında Gordion kentinde; günümüz Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya şehirlerini kapsayan bölgede krallık sürmüş, efsaneleriyle ünlü Kral Midas’ın hikayesini anlatan başarılı bir animasyon örneğidir. Masalların yapısını inceleyen Rus masal bilimci Vladimir Proop’un Masalın Biçim Bilimi kitabında ortaya koyduğu yapısal çözümleme yöntemi, farklı türlerde birçok metin üzerinde çözümleme yapan çalışmacıların kullandığı bir yöntemdir. Bu çalışmada, Proop’un yapısal çözümleme yöntemi kullanılarak “Tadeo Jones 2: Kral Midas’ın Sırrı” filminin anlatı çözümlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak filmin olay örgüsü çıkarılıp, Proop’un belirlediği 31 işlevin varlığı incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:

Previous Articlevladimir Propp’s Resolution Method: Review Of “tadeo Jones 2: King Midas’ Sirri”
2019
Yazar:  
Özet:

Visual arts, with the development of technology, offer innovative experiences to our travel world. In the cinema, this is a very effective way of translation. Animated filmmakers decorate their scenarios with the mythological stories with fascinating visual effects and create an attractive narrative structure. Tadeo Jones 2: The Secret of King Midas. 738 to M.E. It is a successful animation example in the city of Gordion between the 696s; the region that covers today's Afyonkarahisar, Eskişehir, and Kütahya cities, the story of the famous King Midas with his legends. The structural analysis method, which the Russian fairy tale scientist Vladimir Proop, who studies the structure of the fairy tales, has shown in the book of the fairy tale form science, is a method used by the researchers who analyze many texts in different types. In this study, the aim is to do the narrative analysis of the film "Tadeo Jones 2: The Secret of King Midas" using Proop's structural analysis method. The study first removed the film’s event line and examined the existence of 31 functions determined by Proop.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 707
Atıf : 1.805
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini